Навигација

13М114РМ2 - Одабрана поглавља из рачунарских мрежа

Спецификација предмета
НазивОдабрана поглавља из рачунарских мрежа
Акроним13М114РМ2
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметимаир3рм
Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са архитектуром и механизмима функционисања Интернета, те напредним концептима, протоколима и алгоритмима функционисања неких кључних Интернет сервиса и савремених рачунарских мрежа.
Исходи учења (стечена знања)Након овог курса студенти ће у потпуности разумети архитектуру Интернета и модерних механизама прослеђивања пакета. Биће способни да самостално одреде политику рутирања и да је имплементирају на реалним мрежним уређајима. Такође, кроз учење о механизмима упраљања уређајима и различитим Интернет протоколима биће у стању да дизајнирају ефикасне сервисе засноване на модерним мрежним технологијама.
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttps://rti.etf.bg.ac.rs/rti/ir4roi/index.html
Садржај теоријске наставеАрхитектура Интернета и BGP Управљање рач. мрежама, активно/пасивно надгледање, SNMP, syslog, IPFIX, Netconf MPLS, VPN и traffic engineering, L2TP, IP mobility, IPsec, SSL VPN Мултикаст: IGMP, мултикаст рутирање, PIM SM/DM, међу-доменски мултикаст QoS: QoS архитектуре, обележавање, уобличавање, организација редова за чекање, избегавање загушења Транслација адреса
Садржај практичне наставеИзрада задатака на аудиторним вежбама. Лабораторијске вежбе из BGP протокола, MPLS начина прослеђивања пакета и мултикаст протокола рутирања.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
221
Методе извођења наставеПредавања, аудиторне вежбе, лабораторијске вежбе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит30
Практична настава10Усмени испит0
Пројекти
Колоквијуми60
Семинари0