Навигација

13М113АОР2 - Напредне архитектуре и организације рачунара

Спецификација предмета
НазивНапредне архитектуре и организације рачунара
Акроним13М113АОР2
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметимаРазумевање тема обрађених на предметима Основи рачунарске технике 2, Архитектура рачунара, Архитектура и организација рачунара 1
Циљеви изучавања предметаУпознати студенте са напредним концептима архитектуре и организације рачунара (АОР). Оспособљавање студената за развој и оптимизацију програма коришћењем напредних АОР концепата. Савладавање коришћења алата и техника за анализу рада, виртуелизацију и паралелизацију модерних X86 и ARM архитектура.
Исходи учења (стечена знања)По завршетку курса студенти ће бити способни да: разумеју напредне АОР концепте; развију и оптимизацију програма коришћењем напредних АОР концепата; користе алате и технике за анализу рада, паралеизацију и виртуелизацију.
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttps://rti.etf.bg.ac.rs/rti/ir3ar2/index.html
Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2a49d592f71c4e399b71922c78036ff2%40thread.tacv2/conversations?groupId=83995345-8537-4af6-9127-92b92a2f540e&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
Садржај теоријске наставеОснове квантитативног дизајна и анализе АОР. Напредне теме дизајна меморијског система: кеш меморија, оперативна меморија. Технике виртуелизације. Транслација архитектура. Подршка за рад са више нити. Паралелизам код векторских, SIMD и GPU архитектурa. Имплементације код модерних X86 и ARM архитектура. Доменске архитектуре. Оптимизација програма заснована на познавању АОР.
Садржај практичне наставеОснове квантитативног дизајна и анализе АОР. Напредне теме дизајна меморијског система: кеш меморија, оперативна меморија. Технике виртуелизације. Транслација архитектура. Подршка за рад са више нити. Коришћење алата за паралелизацију код векторских, SIMD и GPU архитектурa. Имплементације код модерних X86 и ARM архитектура. Доменске архитектуре. Оптимизација програма заснована на познавању АОР.
Литература
  1. Hennessy, Patterson, Computer Architecture. A Quantitative Approach (6th Edition), Morgan Kaufmann, 2017.
  2. Patterson, Hennessy, Computer Organization and Design: The Hardware-Software Interface (5th Edition), Morgan Kaufmann, 2013.
  3. William Stallings - Computer Organization and Architecture Designing for Performance (10th Edition), Pearson, 2015.
  4. Ј. Ђорђевић и др., Архитектура и организација рачунара, Збирка решених задатака, http://rti.etf.bg.ac.rs/rti/
  5. Ј. Ђорђевић, Архитектура и организација рачунара, http://rti.etf.bg.ac.rs/rti/
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
221
Методе извођења наставеПредавања, аудиторне вежбе, лабораторијске вежбе и пројекат.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит20
Практична настава15Усмени испит45
Пројекти0
Колоквијуми20
Семинари0