Навигација

13М111СИБП - Софтверско инжењерство великих база података

Спецификација предмета
НазивСофтверско инжењерство великих база података
Акроним13М111СИБП
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Софтверско инжењерство
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметимаБазе података
  Циљеви изучавања предметаРазумевање архитектура модерних база података за велике базе података, упознавање са различитим могућностима њихове интеграције и евалуација комерцијалних алата.
  Исходи учења (стечена знања)По успешном завршетку курса студенти ће бити оспособљени да: • Критички евалуирају различите DBMS и њихове карактеристике • Сагледају различите могућности интеграције великих база података • Имплементирају одабране примере; • Стекну практично искуство са комерцијалним алатима.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставе• DB Tаксономија: DBMS модели и архитектуре; DB приступи (relational, procedural, object-oriented, descriptive (XML), deductive); XML, XPath, XQuery; Persistent objects; DB integrity • Интеграција DB : language-oriented (embedded SQL); driver-oriented (ODBC, JDBC) (architectures, driver types, application scenarios); component-based; SOA integration; Web Services; agent-based
  Садржај практичне наставе• Имплементација одабраних примера • Тимски рад • Предлози за Case Studies: RDBMS-oriented projects & integration; OODBMS-oriented projects & integration; SOA integration (XML); ER supporting environment; MetricDB • Документовање развојног процеса
  Литература
  1. Bill Evjen, at all, Professional XML (Programer to Programmer) ISBN-13: 978-0471777779, 2007
  2. Web Services: Concepts, Architectures and Applications by Gustavo Alonso, Fabio Casati, Harumi Kuno, and Vijay Machiraju (2010) ISBN 3-540-44008-9
  3. Modern Database Management (10th Edition) by Jeffrey A. Hoffer, V. Ramesh, and Heikki Topi (Hardcover - Jul 29, 2010)
  4. Physical Database Design: the database professional's guide to exploiting indexes, views, storage, and more (The Morgan Kaufmann Series in Data Management Systems) by Sam Lightstone, Toby J. Teorey, and Tom Nadeau (Paperback - Apr 4, 2007)
  5. Shari Lawrence Pfleeger, Joanne Atlee, Software Engineering: Theory and Practice, 4th edition, Prentice Hall, 2009, ISBN: 0136061699
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  221
  Методе извођења наставеПредавања и аудиторне вежбе се држе уз електронске презентације. На предавањима се уводе теоријски концепти, док се на аудиторним и лабораторијским вежбама увежбава примена комерцијалних алата. Студенти самостално израђују одабрани пројекат.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит30
  Практична настава0Усмени испит0
  Пројекти
  Колоквијуми0
  Семинари0