Навигација

13М111РГ2 - Рачунарска графика 2

Спецификација предмета
НазивРачунарска графика 2
Акроним13М111РГ2
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Софтверско инжењерство
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметимаПотребно је да је кандидат положио СИ4РГ или ИР4РГ.
Циљеви изучавања предметаПроширивање познавања и разумевања архитектуре модерних графичких процесора (GPU). Разумевање принципа програмирања GPU писањем програма за сенчење (shader). Разумевање и овладавање принципима функционисања модерних графичких библиотека за приказивање 3D сцена. Разумевање техника за ефикасно приказивање 3D сцена. Разумевање техника за постизање веће реалистичности приказа, као што су формирање сенки, рефлексија, својства материјала и извора светла. Стицање вештине развоја графичких 3D апликација и писања програма за сенчење.
Исходи учења (стечена знања)По успешно савладаном предмету, студенти ће бити оспособљени да: - саставе програм за приказивање садржаја сложених 3D сцена употребом савремених графичких библиотека, као што je OpenGL - саставе програме за сенчење и примењују их за цртање 3D сцена - користе технике за ефикасно цртањe 3D сцена - користе технике за повећање реалистичности приказа - решавају проблеме интеракције са садржајем 3D сцене - развијају апликације које управљају сложеним 3D сценама применом система Unity
Садржај предмета
Садржај теоријске наставеПреглед архитектура и могућности модерних графичких процесора. Јединице за стварање и обраду темена, синтезу мрежа троуглова и сенчење. 3D графичке библиотеке за кућне рачунаре и мобилне системе. Програми за сенчење. Технике ефикасног цртања 3D сцена. Технике за постизање веће реалистичности приказа. Интеракција корисника са садржајем 3D сцене. Системи за састављање интерактивних 3D сцена. Систем Unity.
Садржај практичне наставеАудиторне вежбе. Пројекти.
Литература
  1. Shreiner, D., The Khronos OpenGL ARB Working Group, "OpenGL Programming Guide: The Official Guide to Learning OpenGL, Versions 3.0 and 3.1", 7th Edition, Addison-Wesley Professional, 2010.
  2. Randi, J. R., Bill L. K., "OpenGL Shading Language", 3rd Edition, Addison-Wesley Professional, 2010.
  3. Munshi, A., Ginsburg, D., Shreiner, D., "OpenGL ES 2.0 Programming Guide", Addison-Wesley 2008.
  4. Goldstone, W., "Unity 3.x Game Development Essentials", Packt Publishing, 2011.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
221
Методе извођења наставеПредавања и аудиторне вежбе се држе уз електронске презентације. На предавањима се уводе теоријски концепти, док се на аудиторним вежбама увежбава примена широко распрострањених 3D графичких библиотека. Студенти самостално израђују 2 пројектa.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит40
Практична настава0Усмени испит0
Пројекти
Колоквијуми0
Семинари0