Навигација

13М111ПКИ - Програмирање корисничких интерфејса

Спецификација предмета
НазивПрограмирање корисничких интерфејса
Акроним13М111ПКИ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметима
Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са основним појмовима дизајна савременог корисничког интерфејса,анализом њихове употребе, техникама имплементације предложеног дизајна, као и принципима евалуације постојећих решења.
Исходи учења (стечена знања)Студенти ће моћи да реализују eфектан дизајн корисничког интерфејса апликације на основу познавања људских способности и водећих принципа дизајна. Биће у могућности да примене научене принципе користећи различите моделе реализације и да изврше квалитетну евалуацију имплементираних решења.
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttp://ms1pki.etf.rs/
Садржај теоријске наставеУпознавање са принципима развоја корисничког интерфејса на основу дизајна (могућности човека, анализе задатака, принципима графичког дизајна), анализа употребе интерфејса, имплементације (улазни и излазни модели, МВЦ, алати за прототипове, итеративна реализација) и евалуације (хеуристичка и предиктивна, тестирање). Типови грешака, њихова превенција и отклањање.
Садржај практичне наставеИсто као теоријска настава. Велики број примера из праксе доброг и лошег дизајна. Имплементација предаваних техника коришћењем различитих програмских технологија укључујући JavaFx платформу и Android.
Литература
  1. "Designing the User Interface", B. Shneiderman, C. Plaisant, Pearsn, 2016
  2. "User Interface Design", Eric Butow, Addison-Wesley Professional, May 2007
  3. JavaFX, https://openjfx.io/openjfx-docs/, 2019
  4. Android, https://developer.android.com/guide, 2019
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
221
Методе извођења наставеПредавања, рад у лабораторији, заједничко оцењивање реализованих пројеката.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит30
Практична настава0Усмени испит0
Пројекти
Колоквијуми0
Семинари70