Навигација

13М111АСМ - Анализа социјалних мрежа

Спецификација предмета
НазивАнализа социјалних мрежа
Акроним13М111АСМ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметимаНема
Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са анализом социјалних мрежа са теоријског, методолошког и софтверског аспекта. Примена анализе социјалних мрежа, од друштвених мрежа на Интернету, као што су Facebook, Linkedin или Twitter, до коауторских мрежа и мрежа цитирања у научној продукцији. Употреба математичког апарата и софтверских алата у циљу квантитативне анализе социјалних мрежа и њихове визуализације.
Исходи учења (стечена знања)Студенти ће бити у стању да: дефинишу циљ истраживања у домену социјалне мреже, прикупе релевантне податке на легалан и етички прихватљив начин, формално дефинишу модел учесника у мрежи и њихових међусобних веза, изврше статистичку и колаборативну анализу мреже коришћењем графова и одговарајућих софтверских алата и интерпретирају резултате у складу са постављеним циљевима истраживања.
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttps://rti.etf.bg.ac.rs/rti/ms1asm/
Садржај теоријске наставеПојам социјалне мреже и представљање у облику графа. Прикупљање података и њихово представљање; моделовање мреже и одабир неусмереног, усмереног или тежинског графа. Својства мреже и мере централности; дистанце у мрежама; детектовање најутицајнијих чворова и заједница у мрежи; методе кластеризације. Модел малог света. Его мреже. Динамичко понашање мреже. Визуелизација мреже.
Садржај практичне наставеАлати за анализу и визуелиѕацију социјалних мрежа: Gephi, NodeXL, UCINET, Pajek. Обрада података кроз програмске језике Python и R. Прикупљање података из различитих извора и њихова трансформација у одговарајући формат из реалне друштвене мреже, индексне базе научних радова, као и веб страница. Одређивање различитих мера централности и визуализација на наведеним примерима. Самостални пројекат.
Литература
  1. D. Hansen, B. Shneiderman, M. Smith. 2010. Analyzing Social Media Networks with NodeXL: Insights from a Connected World. Morgan Kaufmann
  2. Charles Kadushin, Understanding Social Networks: Theories, Concepts and Findings, Oxford University Press, 2012
  3. Christina Prell, Social Network Analysis: History, Theory and Methodology, SAGE Publications Ltd, 2012.
  4. Hanneman, Robert A. and Mark Riddle. 2005. Introduction to social network methods. Riverside, CA: University of California, Riverside
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
221
Методе извођења наставеПредавања, вежбе, анализа литературе, прикупљање и анализа података, студије случајева социјалних мрежа, интерпретација резултата.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит40
Практична настава0Усмени испит0
Пројекти60
Колоквијуми0
Семинари0