Навигација

13М091ЕК - Економија

Спецификација предмета
НазивЕкономија
Акроним13М091ЕК
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вежбе)
   Наставник/сарадник (ДОН)
    Број ЕСПБ3.0Статус предметаизборни
    Условљност другим предметима
    Циљеви изучавања предметаЦиљ курса је да студентима Електротехничког факултета Универзитета у Београду укаже на актуелне промене у економском окружењу, фокусира кључне изазове успешног функционисања привреде и афирмише стицање мултидисциплинарних знања као кључног предуслова за успешно позиционирање у савременом пословном окружењу.
    Исходи учења (стечена знања)Студенти стичу базична знања из области економије. Оспособљени су да примењују стечена знања у пракси и раде у тиму, као и да припремају и образлажу посебне пројекте. Оспособљени су и да анализирају тржишну структуру у којој послује неко предузеће.
    Садржај предмета
    Садржај теоријске наставеOбим и структура предмета је првенствено прилагођена потребама студената Електротехничког факултета. Сходно томе, структура предмета је тако постављена да на темељу изучавања фундаменталних сегмента економске науке, пружи основ за анализу актуелне проблематике из домена микро, макроекономије и међународне економије.
    Садржај практичне наставеАнализа примера из праксе, студије случаја.
    Литература
    1. Манкју, Г.Н. Економија, Економски факултет, Београд, 2016
    2. Поповчић-Аврић, С. Економија, Скрипта, ЕТФ, Београд, 2015
    3. Разне студије случајева и пратећи материјали
    Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
    ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
    31
    Методе извођења наставеПредавања,вежбе, презентације студија случајева, дискусије на задату тему.
    Оцена знања (максимални број поена 100)
    Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
    Активности у току предавања10Писмени испит70
    Практична настава0Усмени испит0
    Пројекти
    Колоквијуми
    Семинари20