Навигација

13М091ЕК - Економија

Спецификација предмета
НазивЕкономија
Акроним13М091ЕК
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ3.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметима
  Циљеви изучавања предметаСтицање основних знања у области микроекономије, монетарне економије, економске политике и међународне економије. Оспособљавање студената да анализирају проблеме из наведених области и предлажу решења.
  Исходи учења (стечена знања)Студенти стичу базична знања из области економије. Оспособљени су да примењују стечена знања у пракси и раде у тиму, као и да припремају и образлажу посебне пројекте. Оспособљени су и да анализирају тржишну структуру у којој послује неко предузеће.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеДесет принципа економије,основне економске категорије,производња и репродукција, тржиште капитала, тржиште рада, пословање предузећа, економска политика, глобализација, транзиција.
  Садржај практичне наставеАнализа примера из праксе, студије случаја.
  Литература
  1. Поповчић-Аврић Снежана: Скрипта:Основи економије, ЕТФ, Београд, 2004 и 2010
  2. Разне студије случајева и пратећи материјали
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  31
  Методе извођења наставеПредавања,вежбе, презентације студија случајева, дискусије на задату тему.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања10Писмени испит50
  Практична настава0Усмени испит0
  Пројекти
  Колоквијуми20
  Семинари20