Навигација

13М081ОПРА - Одабрана поглавља из реалне анализе

Спецификација предмета
НазивОдабрана поглавља из реалне анализе
Акроним13М081ОПРА
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметимаПознавање класичне математичке анализе.
  Циљеви изучавања предметаУпознавање са просторима са мером, Банаховим , Lp и Хилбертвим просторима, теоријом функција на тим просторима дефинисаним, теоријом Фуријеових редова на Хилбертовим просторима.
  Исходи учења (стечена знања)Оспособљавање кандидата за примену математичких теорија реалне анализе у примењеним областима електрoтехничких наука.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеДефиниција простора са мером, Лебегова мера и Лебегов интеграл. Банахови простори, Хан Банахова теорема, дуални простори, Рисова теорема о репрезентацији. Lp и Хилбертви простори, ортогонални системи, пројекције. Фуријеови редови и услови конвергенције на Хилбертовим просторима
  Садржај практичне наставеКроз примере, задатке и проблеме, студент сазнаје како да примени теореме и основне појмове које је научио слушајући теоријску наставу. Посебно се припрема да решава проблеме који се појављују у стручним електротехничким предметима, уз коришћење математичких програмских пакета.
  Литература
  1. A. Bruckner, J. Bruckner, B. Thomson; Real analysis; Prentice -Hall Int., London 1997.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  31
  Методе извођења наставеКомбинација традиционалних излагања на табли, коришћења слајдова, информисања студената преко интернета и индивидуалног рада са студентима на изради домаћих задатака и објашњавању текућег градива. Дискусије у вези са домаћим задацима у току семестра, колоквијум на крају курса.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит50
  Практична настава0Усмени испит20
  Пројекти
  Колоквијуми30
  Семинари0