Навигација

13М071ПРМФ - Пројектовање микроталасних филтара

Спецификација предмета
НазивПројектовање микроталасних филтара
Акроним13М071ПРМФ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
   Условљност другим предметимаНема.
   Циљеви изучавања предметаИзлагање темељних знања пројектовања микроталасних филтара. Увод у синтезу електричних мрежа. Основи пројектовања стандардних микроталасних филтара, као што су филтри са одсечцима и огранцима водова, самерљиви филтри, филтри са ивичном спрегом, филтри са паралелном спрегом, интердигитални филтри, чешљасти филтри и филтри-укоснице.
   Исходи учења (стечена знања)Разумевање основних концепата и корака приликом пројектовања филтра. Препознавање спецификације филтра и технолошких ограничења. Пројектовање стандардних микроталасних филтара синтезом, подешавањем и оптимизацијом. Верификација пројекта филтра симулацијом на нивоу микроталасног кола.
   Садржај предмета
   Линк ка страници предметаhttp://mtt.etf.rs/ms/projektovanje.mtt.filtara.htm
   Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3awuNohVD7Ie52AzEnqRKN-n0Ta823PEBn3YSFRzMx8JE1%40thread.tacv2/conversations?groupId=fd97c2fa-471c-4dec-9f0e-35647a9af225&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
   Садржај теоријске наставеОсновне величине, концепти и кораци у пројектовању микроталасних филтара: спецификација, апроксимација, реализација, имплементација, студија имперфекција, подешавање, оптимизација. Синтеза LC филтара. Фостерова, Кауерова, и Дарлингтонова процедура. Имитансни инвертори, Ричардсова трансформација, Куродини идентитети. Реализација одсечцима и огранцима водова. Филтри са спрегнутим резонаторима.
   Садржај практичне наставеСимулација на рачунару. Израда лабораторијског прототипа.
   Литература
   1. Милка Потребић, Дејан Тошић, Пројектовање микроталасних филтара, Академска мисао, 2019.
   2. Ferran Martin, Lei Zhu, Jiasheng Hong, Francisco Medina, Balanced Microwave Filters, John Wiley & Sons, Hoboken, 2018.
   3. Protap Pramanick, Prakash Bhartia, Modern RF and Microwave Filter Design, Artech House, Norwood, 2016.
   4. J.-S. Hong, Microstrip Filters for RF/Microwave Applications, John Wiley & Sons, Hoboken, 2011.
   5. M. D. Lutovac, D. V. Tošić, B. L. Evans, Filter Design for Signal Processing using MATLAB and Mathematica, Prentice Hall, Upper Saddle River, 2001. ---, Reprint for P. R. China, Publishing House of Electronics Industry, Beijing, China, 2002.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   4
   Методе извођења наставеПредавања.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања0Писмени испит0
   Практична настава0Усмени испит50
   Пројекти50
   Колоквијуми0
   Семинари