Навигација

13М061С - Спинтроника

Спецификација предмета
НазивСпинтроника
Акроним13М061С
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
   Условљност другим предметима
   Циљеви изучавања предметаУпознавање са концептом спина електрона. Упознавање са основним принципима спинтроничких направа. Увођење појма магнетских полупроводника. Упознавање са постојећим применама спинтронике у изради МРАМа и логичких кола.
   Исходи учења (стечена знања)Изучавањем овог предмета студент се упознаје са основним концептима нове научне дисциплине у којој је носилац информације спин електрона. Предмет припрема студента за разумевање и прихватање нових технологија које свој рад базирају на спинтроници.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеКвантно-механичко разматрање спина. Спин у полупроводницима. Рашба и Дрезелхаус ефекат. Феромагнетски III-V полупроводници и њихове хетероструктуре. Ињекција спина и транспорт. Кохеренција и прецесија спина. Оптичка манипулација и чување спинске кохеренције. Кјубит. Гигантска магнетоотпорност.
   Садржај практичне наставенема
   Литература
   1. Дејан Гвоздић:"Увод у спинтронику", http://nobel.etf.bg.ac.rs/studiranje/kursevi/ms1s/?p=materijali
   2. J. Fabian, A. Matos-Abiague, C. Ertler, P. Stano, I. Zutic, "Semiconductor Spintronics," Acta Physica Slovaca 57, 565 (2007)
   3. U.Ekenberg and D.M. Gvozdić, Chapter 11: „Spin Splitting in Modulation-Doped Semiconductor Quantum Wells,“ in "Quantum Wells: Theory, Fabrication and Applications," Nova Science Publishers, 2009;
   4. D.D.Awschalom, D.Loss, N.Samarth: "Semiconductor Spintronics and Quantum Computation", Springer, 2002.
   5. Supriyo Bawdyopadhyay, Marc Gahay, "Introduction to spintronics," CRC Press, 2008.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   40
   Методе извођења наставеПредмет се изводи путем предавања. Део активности спроводе и сами студенти кроз припрему пројекта са презентацијом или кроз израду научног рада.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања0Писмени испит30
   Практична настава0Усмени испит0
   Пројекти
   Колоквијуми0
   Семинари70