Навигација

13М061ОММ - Оптичке мреже са мултиплексирањем по таласним дужинама (DWDM)

Спецификација предмета
НазивОптичке мреже са мултиплексирањем по таласним дужинама (DWDM)
Акроним13М061ОММ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Наноелектроника и фотоника
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметиманема, пожељан предуслов Оптичке мреже (ОФ4ОМ или ОТ4ОМ)
  Циљеви изучавања предмета1) Упознавање студената са WDM технологијом. 2) Објашњење функционисања модерних оптоелектронских направа које се користе у WDM мрежама. 3) Упознавање студената са мерним техникама и опремом која се користи у WDM мрежама. 4) Имплементација DWDM мрежа.
  Исходи учења (стечена знања)Очекује се да студенти: 1) упознају модерну технологију, 2) стекну сазнања о функционисању, конструкцији и одржавању и 3) овладају мерним методама и инструментацијом која се користи за одржавање и отклањање кварова, у WDM мрежама.
  Садржај предмета
  Линк ка страници предметаhttp://nobel.etf.bg.ac.rs/studiranje/kursevi/ms1omm/
  Садржај теоријске наставеПораст оптичког преноса података. WDM пренос сигнала: слабљење, дисперзија и нелинеарни ефекти. WDM у оптичким мрежама: елементи мреже, оптоелектронске (OETN) и оптичке транспортне мреже (OTN). Предности WDM у односу на SONET/SDH. Mерења у WDM мрежама. Експерименталне мреже: HORNET и друге.
  Садржај практичне наставеПосета предузећима која развијају WDM технологију.
  Литература
  1. Оптичке мреже са мултиплексирањем по таласним дужинама - (D)WDM, скрипта, П. Матавуљ, Електротехнички факултет у Београду, 2011.
  2. Stamatios V. Kartalopoulos: DWDM – Networks, Devices and Technology, John Wiley &Sons, 2001.
  3. Achyut K. Dutta and Niloy K. Dutta and Masahiko Fujiwara: WDM Technologies: Active Optical Components, Elsevier Science (USA), 2002.
  4. Guide to WDM Technology and Testing, EXFO, Electro-Optical Engineering Inc., 2000.
  5. Оптичке приступне мреже, скрипта, Ј. Радуновић, П. Матавуљ, Академска мисао, 2004.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  31
  Методе извођења наставеTеоријска настава (колоквијум 50 + писмени испит 50); пројектни задаци или истраживачки рад (пројекат или публикован рад 70 + усмени испит или презентација рада 30).
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит50
  Практична настава0Усмени испит0
  Пројекти
  Колоквијуми50
  Семинари0