Навигација

13М061МНР - Методологија научног рада

Спецификација предмета
НазивМетодологија научног рада
Акроним13М061МНР
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
   Условљност другим предметиманема
   Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета Методологија научног рада је да се студентима прикаже научни метод и покаже поступак како се научно откриће претвара у научно дело (чланак, монографија, теза) спремно за објављивање.
   Исходи учења (стечена знања)Студент би требало да стекне вештину писања научног чланка или тезе, односно научног пројекта.
   Садржај предмета
   Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3at5fcEuJZ_vUy3vjI-ixNr4IJn0pMUynhPhTyrfWagHY1%40thread.tacv2/conversations?groupId=2a5ec63f-a784-45f9-a913-c64a4c558178&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
   Садржај теоријске наставеКурс је подељен на следеће лекције: Принципи научног рада; Приступ научној литератури; Анализа и презентација података; Писање научног чланка; Преписка са уредником; Писање научних пројеката.
   Садржај практичне наставенема
   Литература
   1. З.В. Поповић: "Како написати и објавити научно дело", Академска мисао, Београд, 2004.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   40
   Методе извођења наставепредавања и израда пројекта у форми научног рада
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања0Писмени испит50
   Практична настава0Усмени испит0
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари50