Навигација

13М061ММН - Моделовање микроелектронских направа

Спецификација предмета
НазивМоделовање микроелектронских направа
Акроним13М061ММН
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Наноелектроника и фотоника
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметиманема
  Циљеви изучавања предметаОд студената се очекује да кроз израду пројеката примене знање са предавања на конкретним проблемима микроелектронских направа. Потенцијални исход би укључивао и публиковање радова у домаћим и међународним часописима.
  Исходи учења (стечена знања)Студент је оспособљен да имплементира модел микроелектронске направе на адекватном нивоу детаља који обезбеђује коректан резултат симулације. Студент је информисан о CAD/CAE софтверу на тржишту и његовим компаративним предностима.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеМоделовање микроелектронских направа на више нивоа. Компаративна анализа микро и макро модела и разлика у резултатима симулације. Моделовање сложених оптоелектронских направа на микроелектронском нивоу. Моделовање произвољних аналогних направа. Симулација електронских кола у комбинованом сигналу. Моделовање ожичења на нивоу интегрисаних кола и штампане плоче.
  Садржај практичне наставеизрада пројеката и оформљење научних радова
  Литература
  1. S.Selberherr, "Analysis and Simulation of Semiconductor Devices". Springer-Verlag, Wien, 1985.год.
  2. Р.Рамовић, "Анализа и моделовање попупроводничких направа", (скрипта), ауторско издање, Београд, 1993.год.
  3. Р.Рамовић, Р. Шашић, "Анализа и моделовање униполарних транзистора малих димензија", Dineh, Београд, 1999.год.
  4. D.Tsaukalos, C.Tsamis (eds), "Simulation of Semiconductor Processes and Devices (SISPAD)", Springer, Wien, 2001.год.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  31
  Методе извођења наставеПрактична настава на софтверским пакетима, израда самосталних пројеката, презентација пројеката.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит30
  Практична настава0Усмени испит0
  Пројекти
  Колоквијуми0
  Семинари70