Навигација

13М061ФП - Физика плазме

Спецификација предмета
НазивФизика плазме
Акроним13М061ФП
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Наноелектроника и фотоника
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметимаПоложен предмет: Курс Електромагнетике или курс Физичке електронике гасова и плазме
  Циљеви изучавања предметаОвај курс је наставак курса Физичке електронике гасова и плазме. Бави се сложеним нелинеарним процесима у плазми. Циљ курса је да се студент упозна са разноврсном применом плазме у теорији и пракси и припреми за израду доктората из ове области.
  Исходи учења (стечена знања)Овладавање техникама нумеричке симулације сложених физичких процеса у плазми, вештина генерисања плазме и рада са високим напонима и импулсима у лабораторији, овладавање техникама производње и одржавања вакуума.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеТаласи у плазми, дифузија и отпорност плазме, кинетичка теорија плазме, BGK и Van Kampen-ови модови, Ландау-ово слабљење, слојеви, јонско акустички ударни таласи, нелинеарно Ландау-ово слабљење, контролисана фузија, плазмони у чврстом телу
  Садржај практичне наставеЕкспериментални рад у лабораторији за Климатологију и екологију атмосфере на ЕТФ-у и у лабораторији за јонизоване гасове у Институту за физику у Земуну, рад на пројектима у научно-истраживачком центру на ПМФ-у.
  Литература
  1. Bittencourt "Plasma Physics"
  2. F. Chen "Introduction to plasma physics and controlled fusion"
  3. S.Pesic "Talasi u plazmi"
  4. Swanson D.G. "Plasma waves"
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  31
  Методе извођења наставеПредавања, вежбе, пројекат везан за нумеричке симулације у плазми, практичан рад на изради научно-истраживачке опреме.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит30
  Практична настава10Усмени испит0
  Пројекти
  Колоквијуми20
  Семинари40