Навигација

13М061ДНКС - Дизајн наноелектронских квантних структура

Спецификација предмета
НазивДизајн наноелектронских квантних структура
Акроним13М061ДНКС
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
   Условљност другим предметиманема
   Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са најсавременијим трендовима у области квантних полупроводнички наноструктура и структура на бази метаматеријала (квантне јаме, квантно каскадни ласери, спински филтри, фотонски кристали).
   Исходи учења (стечена знања)Од студената се очекује да кроз израду пројеката примене знање са предавања на конкретним проблемима.
   Садржај предмета
   Линк ка страници предметаhttp://nobel.etf.bg.ac.rs/studiranje/kursevi/ms1dnk/
   Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3anEBBjzKiU-k5uIr83UiAsxNwHea5WXLN40BzIPB16Gg1%40thread.tacv2/conversations?groupId=e1d69cd7-f47c-45ea-ae72-1134d7378825&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
   Садржај теоријске наставеТунеловање електрона и електромагнетних таласа кроз баријеру. Карактеристична времена при тунеловању. Метаматеријали. Утицај Керове нелинеарности. Терахерцни квантни каскадни ласери. Самосагласни модел. Излазне карактеристике. Оптимизација спинских филтара у електричном и магнетном пољу.
   Садржај практичне наставеизрада пројеката и оформљење истраживачких радова
   Литература
   1. J. Faist, "Quantum cascade lasers", Oxford University Press, 2013.
   2. P. Harrison, A. Valavanis "Quantum Wells, Wires and Dots: Theoretical and Computational Physics of Semiconductor Nanostructures", Wiley, 2016.
   3. J. Singh, Electronic and optoelectronic properties of semiconductor structures, University press, Cambridge, 2003.
   4. Z. Ikonić, V. Milanović: Poluprovodničke kvantne mikrostrukture, Univerzitet u Beogradu, 1997.
   5. радови из часописа (нпр. Physical Review, IEEE Quantum Electronics, Journal of Applied Physics и сл.)
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   40
   Методе извођења наставепредавања, израда пројеката, рачунарске симулације, семинари
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања0Писмени испит50
   Практична настава50Усмени испит0
   Пројекти
   Колоквијуми0
   Семинари0