Навигација

13М051ОУС - Оптимално управљање системима

Спецификација предмета
НазивОптимално управљање системима
Акроним13М051ОУС
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметиманема
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да прикаже студентима основне методе оптималног управљања системима. Значајан део градива ће бити посвећен техникама за пројектовање оптимизационог критеријума, областима примене оваквих техника за оптимизацију као и свест о значају оптималности као свеприсутног кодекса понашања у биолошком и социјалном окружењу.
  Исходи учења (стечена знања)Способност формулисање критеријума за оптимално понашање система управљања без ограничења, као и у присуству линеарних и нелинеарних ограничења, а затим и избора и пројектовања одговарајући оптималних управљачких стратегија за широку класу континуалних и дискретних система, у складу са њиховом репрезентацијом и задатим жељеним перфомарансама.
  Садржај предмета
  Линк ка страници предметаhttp://automatika.etf.rs/sr/13m051ous
  Садржај теоријске наставеПримена метода оптимизације са и без ограничења у проблемима оптималног управљања. Математичко програмирање и методе нумеричког решавања проблема оптимизације у присуству ограничења (линеарно, квадратно и нелинеарно програмирање). Варијациони рачун у оптималном управљању. Понтрјагинов принцип максимума. Динамичко програмирање и дискретни LQR. Увод у стохастичко оптималног управљања.
  Садржај практичне наставеСтуденти ће имати обавезу да на примеру конкретног система, а коришћењем програмског пакета МАТЛАБ, реализују оптималну управљачку стратегију.
  Литература
  1. L. Evans, An Introduction to Mathematical Optimal Control Theory, University of California, Berkley, 2005
  2. D. Bertsekas, Dynamic Programming and Optimal Control, Belmont, MA: Athena scientific, 2017.
  3. B. Anderson, J. Moore, Linear Optimal Control, Prentice Hall, 1971.
  4. Daniel Tabak, Benjamin C. Kuo, Optimal control by mathematical programming, Prentice Hall, 1971
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  31
  Методе извођења наставепредавања (45) + аудиторне вежбе (15) + вежбе за рачунаром (15)
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит70
  Практична настава30Усмени испит0
  Пројекти
  Колоквијуми0
  Семинари0