Навигација

13М041СМС - Савремени мерни системи

Спецификација предмета
НазивСавремени мерни системи
Акроним13М041СМС
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметимаПознавање основа електронике и микропроцесора. Познавање основа архитектуре рачунара и програмирања. Положен испит "Електронски мерни системи"
  Циљеви изучавања предметаДа се студенти масте студија упознају са правцима развоја модуларне инструментације и дистрибуираних индустријских fieldbus система. Да се студенти оспособе за рад у области електронских мерењa, инструментације и мерних система у индустрији и научно-истраживачким организацијама.
  Исходи учења (стечена знања)По завршетку овог предмета студенти би требало да умеју да анализирају, пројектују и интегришу хардвер и софтвер савременог модуларног или дистрибуираног мерног система.
  Садржај предмета
  Линк ка страници предметаhttp://tnt.etf.rs/~oe4ems/
  Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3aVWLMxBBpiTLweiyt63g1jAnCCshTP-s18oKJqrsnftw1%40thread.tacv2/conversations?groupId=7678f04a-5fb8-400c-bbbb-de9c0bde5a59&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
  Садржај теоријске наставеСистемски приступ у пројектовању мерних система Модуларни мерни системи: Мерни хардвер, кориснички интерфејс, повезивање; NIM, CAMAC, VME, VXI и PXI мерна инструментација Дистрибуирани мерни системи: Интелигентни мерни претварачи, бежични и wеb сензори; Fieldbus системи, комуникациони протоколи; IEEE 1451 серија стандарда; Индустријске мерне мреже Софтвер мерних система.
  Садржај практичне наставеСавремени сензори и интерфејсна кола Сложени мерни системи. IEEE-488 базирани системи за мерење и тестирање Дистрибуирани мерни системи на основи fieldbus магистрале Мерни системи на основи Интернета Архитектура, пројектовање и реализација wеb сензора Архитектура, пројектовање и реализација бежичних сензора
  Литература
  1. Дрндаревић В.,"Персонални рачунари у системима мерења и управљања", Академска мисао, Београд, 2003.
  2. Doebelin E. O. "Measurement Systems", Application and Design, McGraw-Hill International, Fourth Edition, 1990.
  3. Jacob Fraden , Handbook of Modern Sensors: Physics, Designs, and Applications, Springer; 3rd ed. edition (December 4, 2003)
  4. IEEE Trans. on Instrumentation and Measurement, ISSN: 0018-9456, Published by IEEE Instrumentation and Measurement Society
  5. Станковић Д., "Физичко-техничка мерења", Универзитет у Београду, 1997.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  22
  Методе извођења наставеПредавања у учионици уз коришћење презентација елемената мерних система Вежбе у учионици, рачунарској лабораторији и лабораторији за електронику
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит50
  Практична настава10Усмени испит0
  Пројекти
  Колоквијуми20
  Семинари20