Навигација

13М034РМС - Развој сервиса за мобилне мреже

Спецификација предмета
НазивРазвој сервиса за мобилне мреже
Акроним13М034РМС
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметимаРадио системи
Циљеви изучавања предметаЦиљ овога курса је да студент овлада основним концептима и знањима за креирање решења за различите модерне мобилне телекомуникационе платформе, укључујући најпопуларније мобилне оперативне системе (Android, iOS и/или Windows). Студент се посебно упознаје са следећим: архитектура мобилних уређаја, програмски језици, софтверски инжењеринг, дизајн корисничког интерфејса и дистрибуција апликација.
Исходи учења (стечена знања)Очекује се да студент може да: - разуме јединствене аспекте дизајна мобилних сервиса узимајући у обзир карактеристике мрежа и терминала, - дизајнира решења у различитим типовима окружења, - развија решења узимајући у обзир могућност геолоцирања и хардверске сензоре, - разуме употребу програмског интефејса за развој апликација мобилних уређаја, - развија апликације у клијент-сервер окружењу.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставеСпецифичности хардвера мобилног уређаја (моблни уређаји насупрот стационарних). Упознавање и концепти развоја сервиса за Android мобилне терминале. Упознавање и концепти развоја сервиса за iOS мобилне терминале. Креирање и укључивање Web/Cloud сервиса. Мобилни сензори. Безбедност и управљање сигурношћу. Приватност и етика. Употребљивост и доступност.
Садржај практичне наставеПредвиђено је да студенти имају више развојних пројеката.
Литература
  1. J. Iversen, M. Eierman, Learning Mobile App Development, Addison - Wesley, Dec. 2013
  2. Apple, App Development with Swift, Apple Inc. - Education, 2017.
  3. Matt Neuburg, iOS Programing Fundamentals with Swift, 3rd eddition,O'REILLY Media Inc., 2016.
  4. Matt Neuburg, Programing iOS 10, 7th eddition,O'REILLY Media Inc., 2017.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
311
Методе извођења наставеПредавања и вежбе се држе кроз PowerPoint презентације и рад на табли. Практична настава се држи у лабораторији и подразумева вежбе показног типа, као и самосталан рад студената.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавањаПисмени испит30
Практична наставаУсмени испит
Пројекти
Колоквијуми
Семинари70