Навигација

13М034ПКХ - Напредно програмирање комуникационог хардвера

Спецификација предмета
НазивНапредно програмирање комуникационог хардвера
Акроним13М034ПКХ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметимаНема
Циљеви изучавања предметаУпознавање са напредним методама дизајна телекомуникационих функционалности у комуникационим уређајима. Примена VHDL и Verilog програмирања у дизајну телекомуникационих функционалности.
Исходи учења (стечена знања)Након завршетка курса студенти ће бити способни да хардверски имплементирају комплексне телекомуникационе функционалности.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставеАнализа примене програмабилних чипова у телекомуникационим уређајима. Технике паралелизације и пајплајна за постизање високих протока. На курсу ће се изучавати најновији софтверски пакети за програмирање FPGA уређаја и симулацију дизајна.
Садржај практичне наставеВежбе на којима ће се хардверски имплементирати и симулирати комплексне комуникационе функције.
Литература
  1. З. Чича, Програмирање комуникационог хардвера, Академска мисао, 2017.
  2. S. Lee, Advanced Digital Logic Design using VHDL, State Machines, and Synthesis for FPGA, Cengage Learning, 2005.
  3. M.D. Ciletti, Advanced Digital Design with the Verilog HDL, Pearson Education Dorling Kindersley, 2017.
  4. D.L.Perry: VHDL Programming by Example, McGraw-Hill, 2002.
  5. V. A. Pedroni, Circuit Design with VHDL, The MIT Press, 2004.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
311
Методе извођења наставеУ оквиру вежби студенти раде у групама од два или три студента. Свака група предаје извештај са резултатима рада, и потом презентују и бране свој извештај.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавањаПисмени испит30
Практична настава30Усмени испит
Пројекти40
Колоквијуми
Семинари