Навигација

13М034ИоТ - Архитектура IoT мрежа

Спецификација предмета
НазивАрхитектура IoT мрежа
Акроним13М034ИоТ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметимаNema
Циљеви изучавања предметаПредмет има за циљ упознавање студената са основама архитектуре IoT мрежа, почевши од концепта крајњих IoT уређаја, преко основа комуникације у IoT мрежама, до реализације основних примена, укључујући проблеме безбедности и принципе процесирања података. Оспособљавање студената за коришћење стандардних комуникационих технологија и платформи за реализацију IoT решења и примену IоТ технологија.
Исходи учења (стечена знања)Студенти стичу основна знања о архитектури IoT мрежа, принципима развоја интелигетних уређаја, платформи и мрежа, и основу за даљи рад и истраживање у области IoT мрежа и укључивње у пројекте развоја IoT уређаја и апликација, дизајну интелигентних окружења и крајњих решења за практичну примену IoT технологије.
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttp://telit.etf.rs/kurs/iot-mreze/
Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3a8pn4oHzEQFi42QA_r0nU7CWgXlnHZPaeA1gukqwgaW01%40thread.tacv2/conversations?groupId=6c6843a0-1f80-4229-a22b-5bb7dd9c7f40&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
Садржај теоријске наставеПринципи архитектуре IоТ мрежа. Основни модели и концепти. Развој IоТ мрежa. Паметни уређаји и технологије за умрежавање. Протоколи мрежног слоја IoT система. Апликациони протоколи и развој IоТ апликација. Организација и обрада података у IоТ мрежама. Безбедност. Стандардизација IоТ мрежа. Области и примери практичне примене.
Садржај практичне наставеАудиторне вежбе са детаљнијим приказом појединих решења у области IоТ. Практична настава, демонстрације и вежбе у лабораторији. Самостални или групни (тимски) рад на изради пројекта са презентацијом резултата.
Литература
  1. D. Hanes, G. Salgueiro, P. Grossetete, R. Barton, and J. Henry, IoT Fundamentals: Networking Technologies, Protocols, and Use Cases for the Internet of Things, Cisco Press, 2017.
  2. O. Hersent, D. Boswarthick, and O. Elloumi, The Internet of Things: Key Applications and Protocols, John Wiley & Sons Ltd., 2011.
  3. J. Holler, V. Tsiatsis, C. Mulligan, S. Karnouskos, S. Avesand, and D. Boyle, From Machine-to-Machine to the Internet of Things: Introduction to a New Age of Intelligence, Elsevier Ltd., 2014.
  4. S. C. Mukhopadhyay, Internet of Things: Challenges and Opporunities, Springer, 2014.
  5. F. Behmann, and K. Wu, Collaborative Internet of Things (C-IoT): For Future Smart Connected Life and Bussines, John Wiley & Sons Ltd., 2015.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
311
Методе извођења наставеПредавања, аудиторне вежбе, практична настава и вежбе у оквиру лабораторије, самосталан и тимски рад на изради пројекта, домаћи задаци.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит30
Практична настава40Усмени испит0
Пројекти0
Колоквијуми30
Семинари0