Навигација

13М031СВБ - Системи са више брзина

Спецификација предмета
НазивСистеми са више брзина
Акроним13М031СВБ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметима
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да студенти науче основне принципе обраде сигнала с више брзина. Фокус је на алгоритмима и рализационим структурама система с више брзина. Циљ је да се анализирају примене у телекомуниакцијама и обради аудио сигнала и да се развију софтверска решења за типичне практичне проблеме.
  Исходи учења (стечена знања)Студенти ће моћи да: -разумеју основне и напредне концепте везане за обраду сигнала с више брзина -симулирају системе с више брзина у MATLAB (MATLAB клон) окружењу -примене технике обраде сигнала с више брзина у решавању проблема везаних за телекомуникације и обраду аудио сигнала и да та решења реализују
  Садржај предмета
  Линк ка страници предметаhttp://telit.etf.rs/kurs/sistemi-sa-vise-brzina/
  Садржај теоријске наставеОснове система с више брзина, downsampling, upsampling, decimation, interpolation, филтри у системима с више брзина (FIR IIR), промена фреквенције одабирања са рационалним и са произвољним фактором, технике обраде сигнала с више брзина у пројектовању филтара, филтарске банке, банке са савршеном и приближно савршеном реконструкцијом, системи са више брзина у телекомуникационим и аудио системима.
  Садржај практичне наставеАнализа и синтеза филтара у системима с више брзина, симулација система с више брзина у MATLAB (MATLAB клон) окружењу.
  Литература
  1. Lj. Milić, Multirate Filtering for Digital Signal Processing: MATLAB Applications, IGI Global, 2009
  2. G. Dolecek, Multirate Systems, Design and Application, Idea Group Publishing, 2002.
  3. N. J. Fliege, Multirate Digital Signal Processing: Multirate Systems - Filter Banks - Wavelets, Wiley, 2000.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  31
  Методе извођења наставепредавања, вежбе, пројекат
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит30
  Практична настава0Усмени испит0
  Пројекти70
  Колоквијуми0
  Семинари0