Навигација

13М031СТТ - Статистичка теорија телекомуникација

Спецификација предмета
НазивСтатистичка теорија телекомуникација
Акроним13М031СТТ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметиманема
  Циљеви изучавања предметаУвод у статистичку анализу сигнала у телекомуникацијама. Основи теоријe филтрације и детекције. Примена изложене теорије при пројектовању телекомуникационих система и статистичкој анализи велике количине података.
  Исходи учења (стечена знања)Након курса, студенти постају упознати са основним методама које користе пробабилистички приступ у третирању и решавању проблема у телекомуникацијама. Посебна пажња биће посвећена примени стечених знања при анализи перформанси телекомуникационих система, као и примени метода статистичке анализе при доношењу оптималних одлука везаних за претрагу скривених информација у великим скуповима података.
  Садржај предмета
  Линк ка страници предметаhttp://telit.etf.rs/kurs/statisticka-teorija-telekomunikacija/
  Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6eF6EFxuW4BtzpHadOHZbSQgW4tQ4E2KkGn0FtvmOoM1%40thread.tacv2/conversations?groupId=4fd897d8-8f18-451a-b798-9643219a8a95&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
  Садржај теоријске наставеРасподеле и трансформације случајних променљивих. Карактеристична функција. Матрице корелације и коваријансе. Издвајање главних компоненти и декомпозиција по сингуларним вредностима. Естимација, предикција и детекција сигнала. Детекција у вишеантенским радио системима (МИМО), просторно временски кодови. Регресиона анализа. Анализа података, примена матричних метода у препознавању образаца.
  Садржај практичне наставеРачунске вежбе и домаћи задаци
  Литература
  1. Д. Драјић, Увод у статистичку теорију телекомуникација, II издање, Академска мисао, 2006, Београд.
  2. D. Middleton, An Introduction to Statistical Communication Theory, McGraw-Hill Book Company, New York, 1958. (2nd reprint Ed., IEEE Press, New York 1996.)
  3. H. L. Van Trees, Detection, Estimation, and Modulation Theory, Part I: Detection, Estimation, and Linear Modulation Theory, John Wiley & Sons, Inc., New York, 2001.
  4. T. Hastie, R. Tibshirani, J. Friedman, The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction, Springer, 2009.
  5. P. Moulin, V. Veeravalli, Statistical Inference for Engineers and Data Scientists, Cambridge University Press, 2018.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  31
  Методе извођења наставеПредавања, аудиторне вежбе. Домаћи задаци у форми писања есеја и решавања рачунских задатака, пројеката (по избору).
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит40
  Практична настава60Усмени испит0
  Пројекти
  Колоквијуми0
  Семинари0