Навигација

13М031СДО - Системи даљинског осматрања

Спецификација предмета
НазивСистеми даљинског осматрања
Акроним13М031СДО
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Системско инжењерство и радио комуникације
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
   Условљност другим предметимаNема
   Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са проблемима и изазовима даљинскe детекције и значаја података и информација добијених од система даљинске детекције у савременом друштву. Наглашавајући значај техничких аспеката професије и утицај нових хардверских и софтверских производа на конфигурације система даљинског осматрања.
   Исходи учења (стечена знања)Студенти ће бити у стању да: идентификују значајне трендове у удаљеној детекцији, разумеju допринос неких научника у овој области, процењују податке даљинске детекције, разумеју конфигурације нових система даљинског осматрања.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеСунчево зрачење, инфрацрвено зрачење објеката на Земљи, атмосфера, оптика и детектори сензора, прозрачност атмосфере. Врсте платформи даљинског осматрања, висина и брзине орбите и периода сателита. Геометријске и радиометричан карактеристике и формати слика.
   Садржај практичне наставеПримена софтверских алата у анализи сисмтема даљинског осматрања. Примери у MATLAB-у прорачуна просторне расподеле радијансе. Основни принципи симупације склопова и система даљинског осматрања.
   Литература
   1. Noam Levin, Fundamentals of Remote Sensing,Remote Sensing Laboratory, Geography Department, Tel Aviv University, Israel,1999
   2. James B. Campbell, Randolph H. Wynne,Introduction to remote sensing, New York : Guilford Press, 2011.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   31
   Методе извођења наставеКомбиновано, предавање на табли, презентације, вежбе и пројектни задатак.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања0Писмени испит30
   Практична настава0Усмени испит
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари70