Навигација

13М031ПДТ - Принципи дизајна телекомуникационих мрежа високе расположивости

Спецификација предмета
НазивПринципи дизајна телекомуникационих мрежа високе расположивости
Акроним13М031ПДТ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Системско инжењерство и радио комуникације
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметимаНема
Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са теоријском основом, техникама и принципима дизајна телекомуникационих мрежа високе расположивости. Практична обука студената за конфигурисање протокола на мрежним уређајима за постизање брзог опоравка од кварова у мрежи.
Исходи учења (стечена знања)Студенти ће научити теоријске основе и методе за постизање високе расположивости у телекомуникационим мрежама. Научиће како се решавају проблеми дизајна мрежа високе расположивости. Студенти ће бити обучени да конфигуришу мрежне уређаје тако да дође до брзог опоравка у случају кварова у мрежи.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставеДефиниција и преглед аспеката расположивости у телеком. мрежама. Теорија расположивости и поузданости телеком. уређаја и система. Технике повећања расположивости мрежних уређаја и мрежа. Дизајн мрежа високе расположивости. Преглед и анализа проблема остваривања високе расположивости мрежа. Протоколи и технике за постизање високе расположивости у мрежама. Геолокацијска редудантност.
Садржај практичне наставеЛабораторијске и показне вежбе у оквиру којих ће се студенти упознати са практичним решавањем проблема из области високе раположивости мрежа. Практичан рад који подразумева конфигурисање мрежних уређаја у циљу остваривања високе доступности мреже (рад у одговарајућим симулаторима).
Литература
  1. M. Pioro, D. Medhi, Routing, Flow, and Capacity Design in Communication and Computer Networks, Elsevier, 2004.
  2. J. Sonderegger, O. Blomberg, K. Milne, S. Palislamovic, JUNOS High Availability: Best Practices for High Network Uptime, O Reilly Media, 2009.
  3. RFCs and standards (RFC 4090, RFC 5798, RFC 5880, RFC 8271,...)
  4. Selected papers from journals and conferences
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
311
Методе извођења наставеНастава се састоји из предавања, вежби на табли и лаб вежби. У оквиру вежби студенти решавају практичне проблеме из области дизајна и планирања мрежа високе расположивости. У оквиру лаб вежби студенти се практично обучавају за конфигурисање мрежних уређаја у циљу постизања високе доступности у телекомуникационим мрежама.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит30
Практична настава20Усмени испит0
Пројекти50
Колоквијуми0
Семинари0