Навигација

13М031ФПГ - Форензичко препознавање говорника

Спецификација предмета
НазивФорензичко препознавање говорника
Акроним13М031ФПГ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Аудио и видео комуникације
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вежбе)
   Наставник/сарадник (ДОН)
    Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
    Условљност другим предметимаположен испит из предмета - Основи говорне комуникације
    Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са основним обележјима говора као биометријским индикаторима идентитета човека, основним приступима у анализи аудио снимака и интерпретацији резултата анализе.
    Исходи учења (стечена знања)Стварање предзнања за специфичну област примене анализе говора.
    Садржај предмета
    Садржај теоријске наставеОснови форензичке акустике, фонетике и лингвистике; форензичка верификација и идентификација говорника, аудитивно и аутоматско препознавање, анализа акустичких обележја, спектрографска анализа, анализа квалитета гласа, варијације у говорном изразу, интра- и интер-спикерске варијације, "voice line-up" препознавање, мултидимензионална интерпретација форензичке анализе, ''likelihood" критеријум, вербална скала, валидност форензичке анализе, манипулације снимцима.
    Садржај практичне наставеПредавања са Power point презентацијама, интерактивне демнострације и експерименти, израда семинарског и/или пројекта.
    Литература
    1. Philip Rose. Forensic speaker identification. Taylor & Francis, London and New York, 2002.
    2. Harry Hollien. Forensic voice identification. Academic Press, San Diego, 2002.
    3. С. Јовичић. Говорна комуникација: физиологија, психоакустика и перцепција. Наука, 1999, Београд
    4. Скрипта у електронском облику (ppt)
    Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
    ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
    31
    Методе извођења наставеПредавања, демонстрације, израда семинарског рада и/или учешће у пројектима.
    Оцена знања (максимални број поена 100)
    Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
    Активности у току предавања20Писмени испит0
    Практична настава10Усмени испит40
    Пројекти
    Колоквијуми0
    Семинари30