Навигација

13М031БСМ - Бежичне сензорске мреже

Спецификација предмета
НазивБежичне сензорске мреже
Акроним13М031БСМ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметимаНема
Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са актуелним технологијама, истраживањем и конкретним реализацијама у области бежичних сензорских мрежа (БСМ). Разумевање и анализа принципа рада, архитектуре, могућности примене, Е2Е (end tо end) и дистрибуираних протокола из области БСМ. Оспособљавање студената за разумевање принципа дизајна БСМ, њихове интеграције у модерне ИКТ системе и развојa решења за конкретне примене.
Исходи учења (стечена знања)Студенти треба да су оспособљени да: - разумеју концепт, архитектуру, примене и приципе дизајна БСМ, - самостално унапређују знање и истражују у области БСМ, - укључе се у развој уређаја и апликација за потребе имплементације конкретних примена, - учествују у интеграцији БСМ у ИКТ мреже, интелигентна окружења и IoT (Internet of Things) системе, односно у дизајну и реализацији решења и примена БСМ.
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttp://telit.etf.rs/kurs/bezicne-senzorske-mreze/
Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2Pcyo7I4UmKCVSmWD0sVzi1fE3eld-9jNIO3awNXlSM1%40thread.tacv2/conversations?groupId=7012b84c-f3e1-4ecf-8a76-95ee45ba574d&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
Садржај теоријске наставеКонцепт бежичних сензорских мрежа (БСМ). Принципи рада, архитектура и концепт комуникације. Стандардизација. Захтеви и изазови у дизајну БСМ. Захтеви и реализација мрежних слојева у БСМ. Бежичне технологије за БСМ. Принципи агрегације и фузије података у БСМ. Безбедност, локализација и мобилност. Интеграција у ИКТ мреже. Преглед истраживања у области БСМ. Примери реализације за конкретне примене.
Садржај практичне наставеАудиторне вежбе са приказом и анализом хардверских и софтверских платформи за развој сензорских мрежа, платформи за динамичку интеграцију и управљање интелигентним објектима, и принципа интеграције у ИКТ и ИоТ мреже. Анализа резултата постојећих тестбедова, експеримената и примена. Практична настава, демонстрације и вежбе у лабораторији. Самостални или групни (тимски) рад на изради пројекта.
Литература
  1. I. F. Akylidiz, and M.C. Vuran, Wireless Sensor Networks, John Wiley and Sons Ltd., London, 2010.
  2. W. Dargie, and C. Poellabauer, Fundamentals of Wireless Sensor Networks: Theory and Practice, John Wiley and Sons Ltd., London, 2010.
  3. J. R. Raol, Multi-sensor data fusion with MATLAB. CRC Press, Taylor and Francis Group, New York, 2010.
  4. R.R. Selmic, V.V. Phoha, and A. Serwadda, Wireless Sensor Networks: Security, Coverage and Localization, Springer, 2016.
  5. H.M.A. Fahmy, Wireless Sensor Networks: Concepts, Applications, Experimentation and Analysis, Springer, 2016.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
311
Методе извођења наставеПредавања, аудиторне вежбе са приказом специфичних решења, практичан рад и вежбе у лабораторији. Самостални или групни (тимски) рад на изради пројекта и/или домаћих задатака.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит30
Практична настава20Усмени испит0
Пројекти
Колоквијуми0
Семинари50