Навигација

13М031АСМ - Анализа и синтеза музичких сигнала

Спецификација предмета
НазивАнализа и синтеза музичких сигнала
Акроним13М031АСМ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Аудио и видео комуникације
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметима
Циљеви изучавања предметаУпознавање са карактеристикама и физичким механизмима генерисања музичких сигнала као и са савременим начинима генерисања и контроле музичких сигнала. Дефинишу се модели за анализу и синтезу музичких сигнала и алгоритми за њихово процесирање. Аудио ефекти, вештачка реверберација као и екстракција различитих обележа за претраживање и препознавање битних атрибута музичких сигнала.
Исходи учења (стечена знања)Студент треба да разуме специфичну природу музичких сигнала и њихову перцепцију и да овлада реализацијом једноставних система анализе и синтезе музичких сигнала, било да они потичу из природног или виртуелног домена.
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttp://telit.etf.rs/kurs/analiza-i-sinteza-muzickih-signala-2/
Садржај теоријске наставеПринципи моделовања музичких сигнала. Анализа и синтеза музичких сигнала на бази синусног, хармонијског и стохастичког модела. Морфинг. Алгоритми за вештачку реверберацију. Екстракција обележја и њихова хијерархија. Претраживање музичког садржаја и музичких инструмената на бази различитих структура. MIDI интерфејс. Хроматограм. Принципи генерисања музичких сигнала у дискретном домену.
Садржај практичне наставеПрактична реализација примера анализе и синтезе музичких сигнала на бази синусног, хармонијског и статистичког модела. Практична релизација синтетизатора звука на бази контролера и употребе различитих сензора. Реализација система за препознавање различитих музичких садржаја.
Литература
  1. Julius O. Smith: „Physical audio signal processing for virtual musical instruments and audio effects“ http://www.dsprelated.com/dspbooks/pasp/
  2. Alexander Lerch , An Introduction to Audio Content Analysis , IEEE PRESS
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
311
Методе извођења наставеPredavanja, praktičan rad na projektu
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит40
Практична настава30Усмени испит0
Пројекти30
Колоквијуми0
Семинари0