Навигација

13М021ТСУ - Технички системи управљања у електроенергетским системима

Спецификација предмета
НазивТехнички системи управљања у електроенергетским системима
Акроним13М021ТСУ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметимаПоложени предмети: Анализа електроенергетских система
  Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са концепцијама SCADA система за управљање електроенергетским системом (ЕЕС) као целином и и његовим структурним целинама. Увођење у проблематику естимације стања и параметара ЕЕС. Упознавање са концептима управљања дистрибутивним ЕЕС.
  Исходи учења (стечена знања)Оспособљавање студената за примену и коришћење управљачких система и структура намењених електроенергетским системима.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеSCADA функције. Хијерархијска организација система за надзор и управљање. Диспечерски центри. Естимација стања и параметара у ЕЕС. Интелигентна мерења и WAMS системи и њихова улога у естимацији стања. Методе динамичке естимације. WAMPAC системи у управљању електроенергетским системима. Алгоритми дистрибуираног управљања електроенергетским системима.
  Садржај практичне наставеДемонстрација и рад на постојећим мерним уређајима. Рад на алгоритмима за естимацију. Развој софтвера за мерно управљачке системе. Рад на развоју новог софтвера за ову област.
  Литература
  1. E. Vaahedi, Practical power system operation, Wiley, 2014
  2. M. Kezunovic at all, Application of Time Synchronized Measurements in Power System Transmission Networks, Springer, 2014
  3. M. Shahidehpour, Y. Wang, Communication and Control in Electric Power Systems, Applications of Parallel and Distributed Processing, Wiley, 2003.
  4. A. Abur, A.G. Expoіsito, Power System State Estimation - Theory and Implementation, Marcel Dekker, 2004
  5. S.C. Savulescu, Real-time stability assessment in modern power system control centers, IEEE Press, 2009
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  22
  Методе извођења наставеКласична предавања и предавања у електронској форми (презентације). Практична настава се састоји од аудиторних вежби на табли и обуке за примену стандардних софтверских пакета из ове области.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит
  Практична настава20Усмени испит50
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари30