Навигација

13М021ССЕ - Системи за складиштење енергије у електроенергетским системима

Спецификација предмета
НазивСистеми за складиштење енергије у електроенергетским системима
Акроним13М021ССЕ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
   Условљност другим предметиманема
   Циљеви изучавања предметаСагледавање специфичности проблема складиштења енергије у ЕЕС и начина за њихово решавање.
   Исходи учења (стечена знања)Стицање основних знања о технологијама и значају складиштења енергије у ЕЕС-у.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеСкладиштење енергије као засебан део ЕЕС-а. Примена система за складиштење енергије. Технике за складиштење енергије. Димензионисање система складиштења и избор технике. Интеграција система за складиштење у ЕЕС. Утицај система за складиштење енергије на прелазне процесе у ЕЕС. Оптимална експлоатација система за складиштење енергије.
   Садржај практичне наставеИндивидуални рад са кандидатима током израде семинарског рада.
   Литература
   1. Jensen Johaness, Sorensen, Bent,Fundamentals of energy storage, Wiley interscience, 1984.
   2. Andrej G. Ter-Gazaran, Energy Storage for Power Systems, IET Publishing 1994.
   3. Huggins, Robert A., Energz storage, Springer 2010.
   4. Zito, Ralph, Energy storage: a new approach, Willey-Blackwell 2010.
   5. Владица Мијаиловић, Дистрибуирани извори енергије, Академска мисао 2011.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   22
   Методе извођења наставеКласична предавања и предавања у електронској форми (презентације). Израда семинарских радова.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања0Писмени испит60
   Практична настава0Усмени испит
   Пројекти
   Колоквијуми0
   Семинари40