Навигација

13М011УЕМ - Управљање енергетским претварачима у електроенергетским мрежама

Спецификација предмета
НазивУправљање енергетским претварачима у електроенергетским мрежама
Акроним13М011УЕМ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметимаТеорија електричних кола, Електроника, Енергетски претварачи, Електричне машине
Циљеви изучавања предметаРадни режими мрежних претварача у системима са једносмерном и наизменичном струјом. Алгоритми управљања, синхронизације и механизми заштите. Примарне, секундарне и терцијарне контуре. Претварачи у преносним и дистрибутивним мрежама и њихов утицај на U-Q и P-f контуре, стабилност, расподелу снага, квалитет електричне енергије и заштите.
Исходи учења (стечена знања)Упознавање са принципима рада мрежних претварача у load-side, grid-side и bus-side улози у преносним, дистрибутивним и микро-мрежама. Разумевање утицаја управљачких структура на динамичка својства претварача и перформансе у преносу и дистрибуцији. Разумевање основних регулационих контура мрежних претварача и сагледавање метода за подешавање параметара.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставеМоделовање мрежних претварача као актуатора напона, карактеристике давача, типичне електромагнетске сметње и шумови. Основне регулационе структуре за управљање U, I, P, Q. Утицај еквивалентне излазне адмитансе на стабилност мреже. Утицај динамичких својстава претварача на брзину простирања и пригушење електромеханичких таласа у ЕЕС. Основни приступи пројектовању подешавање параметара.
Садржај практичне наставеРешавање рачунских задатака и проблема. Испитивање статичких и динамичких својстава енергетских претварача у микромрежи коришћењем симулација на рачунару. Лабораторијске вежбе на вишенивоском трофазном мрежном претварачу који је расположив у лабораторији.
Литература
  1. S.N. Vukosavic, Digital Control of Electrical Drives, Springer 2007.
  2. Slobodan N. Vukosavic, "Grid-side converters design and control", Springer, 2018
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
311
Методе извођења наставеРачунска вежбања, консултације, предавања, пројекат, семестрални рад
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит20
Практична настава20Усмени испит20
Пројекти
Колоквијуми30
Семинари10