Навигација

13М011ОПЕ - Одабрана поглавља из електромоторних погона

Спецификација предмета
НазивОдабрана поглавља из електромоторних погона
Акроним13М011ОПЕ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Енергетска ефикасност
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметимаПредзнање из предмета који чине језгро наставе на смеровима ЕПП и ЕЕС Енергетског одсека ЕТФ. Електромоторни погони
  Циљеви изучавања предметаУпознавање студента са савременим решењима покретања у индустрији, методама анализе, интеграције неопходне опреме, параметрирања, пуштања у рад, и надзора.
  Исходи учења (стечена знања)Познавање тренутног стања и савремених решења у области нерегулисаних и регулисаних електромоторних погона. Сагледавање актуелних праваца развоја у области. Избор оптималне структуре у задатим пројектним условима. Познавање могућих решења и опреме за специфичне примене електромоторних погона.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеРад без давача на вратилу машине.Енерг.ефикас.АМ са двостран. напај. Погони вел. снага,Вишефазни регулисани ЕП.Струјни претварачи у ЕП СН фреквентни претварачи.Упр.системи са ПЛЦ, примена комуникационих протокола.ЕП и енергетски претварачи у сајбер физичким сист.Предиктивно управљање ЕП.Виртуелна индустрија-ХИЛ(hardware in the loop) и ДИЛ(drive in the loop) Safety.Уређаји за складиштење енергије
  Садржај практичне наставеИнтеграција ЕП у упр. систем са ПЛЦ-ом. Ком.протоколи Скаларно управљање асинхроним мотором, векторско управљање (распрезање управљања моментом и флуксом, аквизиција флукса), ДТЦ, управљачке методе, регулационе структуре. Рад без давача на вратилу и без давача процесних величина. Реализација ХИЛ и ДИЛ система.
  Литература
  1. Marian. Kazmierkowski, Frede Blaabjerg, Ramu Krishnan, „Control in Power electronics – selected problems”, Academic Press Elsevier Science 2002.
  2. „Одабрана поглавља из Електромоторних погона“ - Скрипта у електронском формату доступна студентима на сајту www.pogoni.etf.bg.ac.rs
  3. The Power Electronics Handbook, Edited by Timothy L . Skvarenina, CRC Press 2001, Print ISBN: 978-0-8493-7336-7, eBook ISBN: 978-1-4200-3706-7
  4. Bimal K. Bose, "Power Electronics and Motor Drives - Advances and Trends", Academic Press – Elsevier, 2006.
  5. Power Electronics and Motor Drives, Edited by J. David IrwinEdited by J. David Irwin, CRC Press 20112, Emil Levi "Multiphase Ac Machines", Chapter 3
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  32
  Методе извођења наставепредавања и аудиторне вежебе
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит70
  Практична настава0Усмени испит0
  Пројекти0
  Колоквијуми30
  Семинари0