Навигација

13М011ЛВЕ - Лабораторијске вежбе из енергетских претварача и погона (избор 2 блока вежби)

Спецификација предмета
НазивЛабораторијске вежбе из енергетских претварача и погона (избор 2 блока вежби)
Акроним13М011ЛВЕ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметимаЗавршене студије на енергетском одсеку.
  Циљеви изучавања предметаСтицање вишег степена знања у технологији испитивања ел. машина, претварача, погона и електричних пећи, која се доминантно изводе у фабричким условима или на терену у циљу дијагностике или провере параметара електричних машина и трансформатора, сагласно важећим стандардима. Основна знања и вештине у дигиталном управљању претварачима и погонима као и дигиталном управљању кретањем.
  Исходи учења (стечена знања)Овладавање сложеним техникама испитивања, посебно употребом сложених и софистицираних уређаја за мерења на терену или у лабораторији.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеДијагностичка испитивања на терену. Пријемна испитивања, периодична испитивања и испитивања после хаварија. Примена лабораторијског симулатора оптерећења за испитивање перформанси погона у условима сличним реалним. Практична искуства у конципирању, пројектовању и коришћењу система за дигитализацију мерних сигнала.
  Садржај практичне наставеЛабораторијске вежбе, рад у оквиру два од изборна четири блока вежбања. Извођење сложених испитивања на моделима у лабораторијама и на терену према могућности: фабрици МИНЕЛ, хидроелектранама, термоелектранама, производним и ремонтним фирмама. Извођење испитивања на лабораторијском симулатору оптерећења.
  Литература
  1. М. Петровић: Испитивање ел. машина, уџбеник
  2. Р. Радосављевић: Упутства за вежбе у лаб за ел. машине, скрипта
  3. З. Радаковић, М. Јовановић: "Збирка задатака из електротермије са приручником за лабораторијске вежбе", Електротехнички факултет, друго издање, 1995
  4. Лабораторијски симулатор оптерећења – упутство за коришћење у електронској форми доступно студентима на сајту www.pogoni.etf.rs
  5. S. N. Vukosavic, Digital Control of Electrical Drives, Springer, 2012
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  31
  Методе извођења наставеУпутства за организацију испитивања, рад у лабораторији, фабрици и електрани према могућностима, израда протокола о испитивањима и оцена успешности испитивања
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања10Писмени испит0
  Практична настава50Усмени испит40
  Пројекти
  Колоквијуми0
  Семинари0