Навигација

13М011ЕВО - Електрична возила

Спецификација предмета
НазивЕлектрична возила
Акроним13М011ЕВО
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Енергетска ефикасност
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметимаОГ2Е, ОГ2ЕМ, ОГ2ЕМ1, ОГ3ЕП1
Циљеви изучавања предметаУпознавање са констукцијом и карактеристикама електричних возила. Кинематика и динамика електричних возила. Анализа отпора кретању, стални и повремени отпори вуче. Основни елементи електровучног система. Преглед електровучних претварача и вучних мотора. Разумевање тока снаге и принципа управљања вучном силом.
Исходи учења (стечена знања)Овладавање кинематиком и динамиком возила, имплементација поступака прорачуна вучне силе, снаге и брзине на основу путних дијаграма. Оспособљавање студената за анализу и пројектовање вучног система са електричним мотором и вучним претварачем. Пројектовање и имплементација управљања.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставеТранспортни системи и возила са електричним покретањем. Специфична снага и вучна сила код путничке и теретне железнице, трамваја, тролејбуса и код друмских возила. Кратак историјат, системи за напајање воза. Кинематика и динамика возила. Динамичко и регенеративно кочење. Атхезија, утицај електричних и механичких фактора. Активна и пасивна противклизна заштита. Путни дијаграми и оптимизација.
Садржај практичне наставеУправљање силом и моментум, полазне карактеристике. Рад у области слабљења поља и кочење. Реостатска контрола вучних погона са моторима једносмерне струје. Напајање мотора из вучних чопера. Асиметрично окидање и умањење реактивне снаге. Топологије вучних претварача за напајање асинхроних и синхроних вучних мотора. Линеарни вучни мотори.
Литература
  1. С. Н .Вукосавић, Скрипта из Електричне вуче, 1999
  2. С.Н. Вукосавић ет.ал. “Збирка задатака из електричне вуче”
  3. S.N. Vukosavic, Digital Control of Electrical Drives, Springer 2007.
  4. Slobodan N. Vukosavic, Electrical Machines, Springer 2012
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
2.510.5
Методе извођења наставе45 предавања, 15 часова аудиторних вежби. 15 часова лабораторијских и демонстрационих вежби. 50 часова самосталног рада, 25 часова рада са наставницима кроз семинаре и дискусије. Рад са студентима 1:1 у току 4 сата консултација сваке недеље.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит20
Практична настава20Усмени испит20
Пројекти
Колоквијуми30
Семинари10