Навигација

13М011ЕЕП - Енергетски ефикасни електромоторни погони

Спецификација предмета
НазивЕнергетски ефикасни електромоторни погони
Акроним13М011ЕЕП
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Енергетска ефикасност
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметимаНема
  Циљеви изучавања предметаMогућности повећањa енергетске ефикасности електромоторног погона на свим појединачним нивоима: избор мотора и осталих компоненти електромоторног погона у фази пројектовања, подешавања при пуштању у рад, енергетски ефикасно управљање мотором, оптимизација процеса у коме се користи електромоторни погон. Методе анализе утицаја електромоторних погона на мрежу и начини за отклањање негативних ефеката.
  Исходи учења (стечена знања)Способност сагледавања електромоторног погона са аспекта потрошње електричне енергије и начина прикључења на напојну мрежу. Оспособљавање студената за анализу енергетске ефикасности целине коју чине електромоторни погон и технолошки процес који погон покреће коришћењем савремених техничких, технолошких и софтверских алата.
  Садржај предмета
  Линк ка страници предметаhttp://www.pogoni.etf.bg.ac.rs/Predavanja_EEF_Pogoni.htm
  Садржај теоријске наставеЕнергетски оптиално управљање асинхроним мотором. Електромоторни погон као потрошач: хармоници, активна, реактивна и снага дисторзије, фактор снаге, фактор помераја. Пасивни и активни филтери. Активни исправљач. Оптимизација процеса у погону са премотачем, са трачним транспортерима и са пумпом. Струјни претварач учестаности. Средњенапонски фреквентни претварачи. Увод у енергетски менаџмент.
  Садржај практичне наставеДемонстрација могућности уштеде енергије у погону пумпе или вентилатора и у погону транспорта материјала. Мерење активне, реактивне и снаге дисторзије у регулисаном електромоторном погону са једносмерним и асинхроним мотором, хармонијска анализа струје напајања, демонстрација утицаја на мрежу. Рекуперација енергије у електромоторним погонима, експериментална верификација ефеката уштеде енергије.
  Литература
  1. F. Parasiliti, P. Bertoldi, eds. “Energy Efficiency in Motor Driven Systems”, Springer-Verlag, Berlin, 2003.
  2. Б. Јефтенић, М. Бебић, С. Штаткић, „Вишемоторни погони“, Академска мисао, Београд, 2012.
  3. A. Sumper, A. Baggini, “Electrical Energy Efficiency: Technologies and Applications”, Wiley Online publishing, 2012.
  4. A. Sumper, A. Baggini, “Electrical Energy Efficiency: Technologies and Applications”, Wiley Online publishing, 2012.
  5. The Power Electronics Handbook, Edited by Timothy L . Skvarenina, CRC Press 2001, Print ISBN: 978‐0‐8493‐7336‐7, eBook ISBN: 978‐1‐4200‐3706‐7
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  31
  Методе извођења наставеПредавања, демонстрације, презентације, практичнa мерења, итд.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит0
  Практична настава0Усмени испит30
  Пројекти
  Колоквијуми0
  Семинари70