Навигација

13М011ДП2 - Дигитално управљање енергетским претварачима и погонима 2

Спецификација предмета
НазивДигитално управљање енергетским претварачима и погонима 2
Акроним13М011ДП2
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметима
Циљеви изучавања предметаOвладавање теоријом и практичном имплементацијом дигиталног управљања брзином и позицијом, решавање проблема комплијансе и торзионих осцилација, као и генерисање референтних трајекторија у координисаном вишеосном кретању. Лабораторијске вежбе омогућују савладавање практичних аспеката.
Исходи учења (стечена знања)Исход предмета је овладавање теоријом и имплементацијом дигиталног управљања кретањем, као и оспособљавање студената за анализу и пројектовање система за дигитално управљање брзином и позицијом. Курс обухвата анализу, пројектовање, имплементацију, кодирање и евалуацију.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставеДСП технологије у управљању кретањем, регулатори брзине и позиције, проблеми механичке резонанције, реконструкције сигнала, као и генерисање референтне трајекторије у координацији кретања. Методе синтезе и подешавања параметара регулације код традиционалних аналогних индустријских контролера. Метод двоструких односа. Симетрични оптимум. Робусност традиционалних аналогних решења.
Садржај практичне наставеПредности и недостаци дигиталне имплементације. Дискретизација по времену и амплитуди. Проблем лажних ликова у спектру поворке одбирака. Хардверска и програмска решења за отклањање лажних ликова. Дигитална имплементација структура за управљање електричним погонима.
Литература
  1. С. Н. Вукосавић, Дигитално управљање електромоторним погонима, Академска мисао 2003.
  2. S.N. Vukosavic, Digital Control of Electrical Drives, Springer 2007.
  3. Slobodan N. Vukosavic, Electrical Machines, Springer, 2012
  4. Владан Вучковић, Електрични погони, Универзитет у Београду 1997.
  5. М. Р. Стојић, Дигитални системи управљања, Универзитет у Београду 1998.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
211
Методе извођења наставе45 предавања, 15 часова аудиторних вежби. 15 часова лабораторијских и демонстрационих вежби. 50 часова самосталног рада, 25 часова рада са наставницима кроз семинаре и дискусије. Рад са студентима 1:1 у току 4 сата консултација сваке недеље.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит20
Практична настава20Усмени испит20
Пројекти
Колоквијуми30
Семинари10