Навигација

13Е114ПС - Пројектовање софтвера

Спецификација предмета
НазивПројектовање софтвера
Акроним13Е114ПС
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Рачунарска техника и информатика
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметимаНе постоји формалан услов, али је oчекивано да студент познаје градиво курса "Објектно оријентисано програмирање 2".
Циљеви изучавања предметаРазумевање и овладавање концептима моделирања и пројектовања софтвера коришћењем пројектних узорака. Учење стандардне графичке нотације за моделирање UML кроз 13 врста дијаграма, као и најчешће коришћених пројектних узорка структуре, понашања и креирања.
Исходи учења (стечена знања)Студент познаје концепте моделирања и пројектовања софтвера. Студент је способан је да моделира сложене софтверске системе користећи стандардни језик UML 2. Студент при пројектовању софтвера уме да препозна услове за примену и да примени адекватне пројектне узорке из GoF каталога пројектних узорака.
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttps://rti.etf.bg.ac.rs/rti/ir4ps/
Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3aunT2Qe-FAfzVeWA3aXzheuC0GTK_yr2J09Hz3edmwqQ1%40thread.tacv2/conversations?groupId=08f8e11f-ef4d-433d-a5ab-14a2403d2444&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
Садржај теоријске наставеПреглед концепата моделирања и језика UML. Дијаграми класа, објеката, пакета, секвенце, комуникације, случајева коришћења, активности, прегледа интеракције, стања, компонената, распоређивања, сложене структуре и временски. Концепти и класификација пројектних узорака. Објектни и класни узорци структуре (нпр. Састав), понашања (нпр. Посматрач) и стварања (нпр. Прототип).
Садржај практичне наставеАудиторне, лабораторијске показне и лабораторијске контролне вежбе. Домаћи задаци.
Литература
  1. Booch, G., Rumbaugh, J., Jacobson., I., "UML водич за кориснике", CET, Београд, 1999.
  2. Rumbaugh, J., Booch, G., Jacobson., I., "The Unified Modeling Language Reference Manual", 2nd edition, Addison-Wesley, 2005.
  3. Gama, E., Helm, R., Johnson, R., Vlissides, J., "Готова решења", CET, Београд, 2002.
  4. Краус, Л., Тартаља, И., "Збирка задатака из пројектовања софтвера", 2. издање, Академска мисао, Београд, 2009.
  5. Тартаља, И., "Слајдови за предавања из предмета Пројектовање софтвера", Београд, 2018.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
221
Методе извођења наставеПредавања и аудиторне вежбе се држе уз електронске презентације. На предавањима се уводе концепети пројектовања софтвера и излаже нотација UML, као и конкретни пројектни узорци, док се на аудиторним вежбама демонстрирају практични примери моделирања уз примену пројектних узорака. Лабораторијске вежбе су подељене на показне и контролне.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит30
Практична настава15Усмени испит0
Пројекти
Колоквијуми55
Семинари0