Навигација

13Е114МИПС - Микропроцесорски системи

Спецификација предмета
НазивМикропроцесорски системи
Акроним13Е114МИПС
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Рачунарска техника и информатика
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан
Условљност другим предметима
Циљеви изучавања предметаУпознавање са напредним могућностима савремених микропроцесора (експлоатација паралелизма на нивоу инструкција, предвиђање скокова, предвиђање података, хардверска подршка за извршавање више нити, и подршка за СМП и ДСМ системе) и овладавање техникама пројектовања и програмирања микропроцесорских система.
Исходи учења (стечена знања)Очекује се да ће студенти након овога курса бити способни да: - за задати проблем осмисле и дизајнирају потребни хардвер, - за дати хардверски дизајн и опис проблема осмисле и испрограмирају потребни софтвер, - за нове компоненте знају самостално да проуче документацију до нивоа потребног за коришћење компонената у систему.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставеУпознавање са напредним концептима модерних микропроцесора. Упознавање са интерном структуром и примјеном микропроцесора 8086 и најчешћих периферија. Упознавање са интерном структуром и примјеном микроконтролера 8051. Увод у проблематику дизајна савремених микропроцесорских система.
Садржај практичне наставеРазвој нових потпуно функционалних система (укључујући и хардвер и софтвер) базираних на микропроцесору 8086 и микроконтролеру 8051.
Литература
  1. V.Milutinovic, SURVIVING THE DESIGN OF MICROPROCESSOR AND MULTIMICROPROCESSOR SYSTEMS, Wiley, USA (best seller);
  2. Yu-cheng Liu, Glen A. Gibson, MICROCOMPUTER SYSTEMS: THE 8086/8088 FAMILY, Prentice Hall
  3. MacKenzie I. Scott, THE 8051 MICROCONTROLLER, Prentice Hall
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
221
Методе извођења наставеПредавања, аудиторне вежбе, демонстрација у лабораторији, самосталан рад у лабораторији.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит50
Практична настава20Усмени испит0
Пројекти
Колоквијуми30
Семинари0