Навигација

13Е113УСП - Управљање софтверским пројектима

Спецификација предмета
НазивУправљање софтверским пројектима
Акроним13Е113УСП
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Рачунарска техника и информатика
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметима/
Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са основним појмовима у софтверској индустрији и реализација једног великог тимског пројекта од фазе анализе корисничких захтева до фазе испоруке софтвера. Управљање пројектима на традиционалан начин и коришћењем агилних методологија (DSDM, Scrum, Kanban, Extreme programming,...).
Исходи учења (стечена знања)Након одслушаног предмета студенти ће бити оспособљени за анализу корисничких захтева, писање понуде за израду софтвера или пројектних предлога за конкурсе, писање плана пројекта по фазама и развој софтверског система, управљање софтверским пројектом од почетка и иницијалне фазе, до завршетка пројекта. Студенти ће током семестра радити на практичном пројекту и писати корисничку документацију.
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttp://rti.etf.bg.ac.rs/rti/si3usp/
Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3aeux5a4yCOlKNEvaif7egSbHNFfVFp9vEcI6s78S4ynw1%40thread.tacv2/conversations?groupId=7e9afc14-fda7-41a0-be5c-f2cb6519f966&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
Садржај теоријске наставеПредстављање најбитнијих појмова у софтверској индустрији. Основна правила за писање успешног бизнис плана. Правила и писање конкурсне документације на великим европским пројектима (Horizon 2020). Процеси управљања планом, комуникацијом, тимом, ресурсима, ризицима, квалитетом, временом. Анализа основних методологија и модела у софтверској индустрији.
Садржај практичне наставеИзрада тимског пројекта у виду софтверског система, на основу спецификације корисничких захтева. Планирање и управљање фазама пројекта. Управљање временом. Процес контроле квалитета и мониторинга. Управљање тимом и лидерство. Анализа ризика. Писање документације. Рад са алатима за управљање пројектом, комуникацију и колаборацију на пројекту, и управљање купцима: MS Project, JIRA, Trello, SugarCRM.
Литература
  1. "Effective Project Management", R.Wysocki (5th edition, Wiley, USA, 2009.)
  2. "Software Project Management", B.Hughes, M.Cotterell (5th edition, McGraw-Hill Higher Education, UK, 2009.)
  3. "Software Project Management: A Unified Framework", W.Royce (1st edition, Addison-Wesley Professional, USA, 1998.)
  4. CMMI Product Team, CMMI Version 1.1, Carnegie-Mellon Software Engineering Institute, USA
  5. "Software Project - Survival Guide", S.McConnell (Microsoft Press, USA, 1998.)
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
221
Методе извођења наставеПредавања, аудиторне вежбе, лабораторијске вежбе и рад на практичном пројекту током целог семестра.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит20
Практична настава0Усмени испит10
Пројекти20
Колоквијуми40
Семинари10