Навигација

13Е113УСП - Управљање софтверским пројектима

Спецификација предмета
НазивУправљање софтверским пројектима
Акроним13Е113УСП
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Рачунарска техника и информатика
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
   Условљност другим предметима/
   Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са основним појмовима у софтверској индустрији и реализација једног великог тимског пројекта од фазе анализе корисничких захтева до фазе испоруке софтвера. Управљање пројектима на традиционалан начин и агилне методологије (DSDM, Scrum, Extreme programming,...).
   Исходи учења (стечена знања)Након одслушаног предмета студенти ће бити оспособљени за анализу корисничких захтева, писање понуде за израду софтвера, писање плана по фазама и развој самог софтвера, управљање софтверским пројектом од почетка развојног процеса до краја и писање корисничке документације.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеПредстављање најбитнијих појмова у софтверској индустрији. Основна правила за писање успешног бизнис плана. Правила и писање конкурсне документације на великим европским пројектима (FP7/Horizon 2020). Упознавање студентима са програмом MBA (The Master of Business Administration). Анализа CMMI (Capability Maturity Model Integration) модела.
   Садржај практичне наставеИзрада софтверског пројекта у тиму, на основу корисничких захтева. Планирање и управљање фазама пројекта. Управљање временом. Процес контроле квалитета и мониторинга. Управљање тимом и лидерство. Анализа ризика. Писање документације током свих фаза. Почетак и крај софтверског пројекта. Рад са алатима за управљање пројектом: MS Project, JIRA.
   Литература
   1. "Effective Project Management", R.Wysocki (5th edition, Wiley, USA, 2009.)
   2. "Software Project Management", B.Hughes, M.Cotterell (5th edition, McGraw-Hill Higher Education, UK, 2009.)
   3. "Software Project Management: A Unified Framework", W.Royce (1st edition, Addison-Wesley Professional, USA, 1998.)
   4. CMMI Product Team, CMMI Version 1.1, Carnegie-Mellon Software Engineering Institute, USA
   5. "Software Project - Survival Guide", S.McConnell (Microsoft Press, USA, 1998.)
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   221
   Методе извођења наставеПредавања, аудиторне вежбе, лабораторијске вежбе и рад на практичном пројекту током целог семестра.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања0Писмени испит30
   Практична настава0Усмени испит0
   Пројекти
   Колоквијуми20
   Семинари50