Навигација

13Е113ППК - Практикум из пословне комуникације и презентације

Спецификација предмета
НазивПрактикум из пословне комуникације и презентације
Акроним13Е113ППК
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Рачунарска техника и информатика
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ3.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметимаНема
Циљеви изучавања предметаУпознавање са концептима пословне комуникације на нивоу организација, нивоу појединца и организације, као и на нивоу појединаца међусобно.
Исходи учења (стечена знања)По завршетку курса студенти ће бити способни да разумеју пословну комуникацију неопходну за рад на пословним пројектима, као и свакодневним активностима приликом рада у оквиру тима. Студенти ће тако стећи потребна знања да изразе своје ставове, планове, способности и потребе у писаној и оралној форми.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставеКонцепти управљања пројектом и комуникација у оквиру фаза иницијације, планирања, извршавања, контроле и затварања пројекта. Планирање и писање пословних предлога и извештаја. Концепт интелектуалне својине и поступци заштите проналска. Припрема и одржавање радне биографије (CV) и мотивационог писма. Припрема и држање оралне презентације. Тимске вредности и тимски рад. Пословна комуникација.
Садржај практичне наставеИзрада радне биографије, као и држање презентације на задату тему.
Литература
  1. Project Management Institute, A Guide to the Project Management Body of Knowledge: PMBOK Guide, (6th ed.) PMI, 2017, ISBN-13: 978-1628251845.
  2. Stim R., Patent, Copyright & Trademark: An Intellectual Property Desk Reference, (12th ed.) Nolo, 2012, ISBN-978-1413316803.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
110.5
Методе извођења наставеПредавања, аудиторне вежбе и лабораторијске вежбе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит40
Практична настава30Усмени испит0
Пројекти
Колоквијуми0
Семинари30