Навигација

13Е113АОР2 - Архитектура и организација рачунара 2

Спецификација предмета
НазивАрхитектура и организација рачунара 2
Акроним13Е113АОР2
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Рачунарска техника и информатика
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметимаОснови рачунарске технике 2, Архитектура рачунара
Циљеви изучавања предметаУпознати студенте са техникама пројектовања процесора и софтверским алатима за развој његовог графичког симулатора.
Исходи учења (стечена знања)По завршетку курса студенти ће бити способни да: пројектују процесор; развију алате за реализацију графичког симулатора процесора.
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttps://rti.etf.bg.ac.rs/rti/ir3ar2/index.html
Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2a49d592f71c4e399b71922c78036ff2%40thread.tacv2/conversations?groupId=83995345-8537-4af6-9127-92b92a2f540e&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
Садржај теоријске наставеПроцесор. CISC архитектура. Фазе извршавања инструкција. Организација. Операциона јединица са директним везама и једном, две и три магистрале. Управљачка јединица - ожичена и микропрограмска са различитим начинима кодирања сигнала. Симулатор. Преглед. Могућности. Визуелна симулација. Структура симулатора. Приказивање сигнала и стања. Симулација прекидачких мрежа. Реализација асемблера.
Садржај практичне наставеПроцесор. CISC архитектура. Фазе извршавања инструкција. Организација. Операциона јединица са директним везама и једном, две и три магистрале. Управљачка јединица - ожичена и микропрограмска са различитим начинима кодирања сигнала. Симулатор. Преглед. Могућности. Визуелна симулација. Структура симулатора. Приказивање сигнала и стања. Симулација прекидачких мрежа. Реализација асемблера.
Литература
  1. Ј. Ђорђевић, Архитектура и организација рачунара, http://rti.etf.bg.ac.rs/rti/
  2. Ј. Ђорђевић и др., Архитектура и организација рачунара, Збирка решених задатака, http://rti.etf.bg.ac.rs/rti/
  3. Ј. Ђорђевић, Архитектура и организација рачунара, Материјали за лабораторијске вежбе, http://rti.etf.bg.ac.rs/
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
221
Методе извођења наставеПредавања, аудиторне вежбе, лабораторијске вежбе и пројекат.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит30
Практична настава20Усмени испит0
Пројекти
Колоквијуми0
Семинари50