Навигација

13Е112ОО1 - Објектно-оријентисано програмирање 1

Спецификација предмета
НазивОбјектно-оријентисано програмирање 1
Акроним13Е112ОО1
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан
Условљност другим предметимаНе постоји формалан услов, али је oчекивано да студент познаје градиво курсева "Програмирање 2" и "Практикум из програмирања 2".
Циљеви изучавања предметаРазумевање и овладавање основним принципима објектно-оријентисаног програмирања, као што су апстракција, капсулација, наслеђивање и полиморфизам. Разумевање концепaта изузетака и шаблона. Стицање вештине објектно-оријентисаног програмирања на језику C++ . Коришћење стандардне библиотеке шаблона (STL).
Исходи учења (стечена знања)По успешно савладаном предмету, студенти ће бити оспособљени да: - интерпретирају и примењују парадигму објектно-оријентисаног програмирања; - демонстрирају принципе објектно-оријентисаног програмирања на језику C++; - решавају практичне проблеме на језику C++; - користе стандардну библиотеку шаблона (STL).
Садржај предмета
Садржај теоријске наставеПреглед концепата ОО програмирања на језику C++. Класе и објекти. Конструктори и деструктори. Статички чланови. Пријатељи. Угнежђене и локалне класе. Преклапање оператора. Извођење и наслеђивање. Полиморфизам и динамичко везивање. Апстрактне класе. Вишеструко наслеђивање. Изузеци. Шаблонске функције и класе. Стандардна библиотека шаблона (STL). Улазни и излазни токови.
Садржај практичне наставеАудиторне вежбе, лабораторијскa показна и лабораторијске контролне вежбе. Домаћи задаци.
Литература
  1. Краус, Л., "Програмски језик C++ са решеним задацима", 10. издање, Академска мисао, Београд, 2016.
  2. Краус, Л., "Решени задаци из програмског језика C++", 5. издање, Академска мисао, Београд, 2016.
  3. Тартаља, И., "Слајдови за предавања из предмета Објектно оријентисано програмирање 1", 2018.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
221
Методе извођења наставеПредавања и аудиторне вежбе се држе уз електронске презентације. На предавањима се уводе концeпти ОО програмирања и даје дефиниција језика C++, док се на аудиторним вежбама демонстрирају практични примери објектно-оријентисаног програмирања на језику C++. Лабораторијске вежбе су подељене на показне и контролне.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит30
Практична настава15Усмени испит0
Пројекти
Колоквијуми55
Семинари0