Навигација

13Е093ЕИМ - Економија и менаџмент

Спецификација предмета
НазивЕкономија и менаџмент
Акроним13Е093ЕИМ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Сигнали и системи
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметима
  Циљеви изучавања предметаЦиљ курса је да студенти сагледају кључне елементе пословног циклуса и препознају финансијске извештаје пословања. Један од циљева овог курса је да студентима укаже и на кључне изазове међународног пословања предузећа и избор одговарајућих пословних стратегија у условима растућих глобалних ризика.
  Исходи учења (стечена знања)Студенти стичу базична знања из области економије и менаџмента. Оспособљени су да примењују стечена знања у пракси и раде у тиму, као и да припремају и образлажу посебне пројекте. Оспособљени су и да анализирају тржишну структуру у којој послује неко предузеће.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеОбим и структура предмета је првенствено прилагођена потребама студената Електротехничког факултета. Сходно томе, структура предмета је тако постављена да на темељу изучавања фундаменталних сегмента економске и науке о менаџменту, пружи основ за анализу актуелне проблематике из домена модалитета, механизама и инструмената међународног пословања.
  Садржај практичне наставеАнализа примера из праксе, студије случаја.
  Литература
  1. Ракита, Б. Међународни бизнис и менаџмент, Економски факултет, Београд, 2013
  2. Поповчић-Аврић, С. Економија, Скрипта, ЕТФ, Београд, 2015
  3. Разне студије случајева и пратећи материјали
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  32
  Методе извођења наставеПредавања,вежбе, презентације студија случајева, дискусије на задату тему.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит70
  Практична настава0Усмени испит0
  Пројекти
  Колоквијуми10
  Семинари20