Навигација

13Е093ЕИМ - Економија и менаџмент

Спецификација предмета
НазивЕкономија и менаџмент
Акроним13Е093ЕИМ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Сигнали и системи
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вежбе)
   Наставник/сарадник (ДОН)
    Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
    Условљност другим предметима
    Циљеви изучавања предметаЦиљ курса је да студенти сагледају кључне елементе пословног циклуса и препознају финансијске извештаје пословања. Један од циљева овог курса је да студентима укаже и на кључне изазове међународног пословања предузећа и избор одговарајућих пословних стратегија у условима растућих глобалних ризика.
    Исходи учења (стечена знања)Студенти стичу базична знања из области економије и менаџмента. Оспособљени су да примењују стечена знања у пракси и раде у тиму, као и да припремају и образлажу посебне пројекте. Оспособљени су и да анализирају тржишну структуру у којој послује неко предузеће.
    Садржај предмета
    Садржај теоријске наставеОбим и структура предмета је првенствено прилагођена потребама студената Електротехничког факултета. Сходно томе, структура предмета је тако постављена да на темељу изучавања фундаменталних сегмента економске и науке о менаџменту, пружи основ за анализу актуелне проблематике из домена модалитета, механизама и инструмената међународног пословања.
    Садржај практичне наставеАнализа примера из праксе, студије случаја.
    Литература
    1. Ракита, Б. Међународни бизнис и менаџмент, Економски факултет, Београд, 2013
    2. Поповчић-Аврић, С. Економија, Скрипта, ЕТФ, Београд, 2015
    3. Разне студије случајева и пратећи материјали
    Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
    ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
    32
    Методе извођења наставеПредавања,вежбе, презентације студија случајева, дискусије на задату тему.
    Оцена знања (максимални број поена 100)
    Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
    Активности у току предавањаПисмени испит70
    Практична настава0Усмени испит0
    Пројекти
    Колоквијуми10
    Семинари20