Навигација

13Е092ЕЈ3 - Енглески језик 3

Спецификација предмета
НазивЕнглески језик 3
Акроним13Е092ЕЈ3
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ3.0Статус предметаизборни
   Условљност другим предметимаMинимум нижи средњи ниво знања енглеског језика
   Циљеви изучавања предметаУнапређење језичких компетенција на енглеском језику које су потребне за даље студирање и рад у области електротехнике.
   Исходи учења (стечена знања)Студенти ће располагати већим инвентаром лексике и синтаксе у области електротехнике, овладаће појмовима и терминима из математике, физике и основа електротехнике, умеће да објасне узрочно-последичне и поредбене односе.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеМеханизми грађења речи, чланови, питања и индиректна питања, глаголски облици: времена и пасив.
   Садржај практичне наставеВежбе читања и анализе текста, вежбе слушања, говорне вежбе, вежбе вокабулара.
   Литература
   1. English 3 - Class Material, a downloadable collection of course material compiled by the course instructor
   2. Glendinning, E., Mc Ewan, J. Oxford English for Information Technology. Oxford University Press.
   3. Glendinning, E., Mc Ewan, J. Oxford English for Electronics. Oxford University Press.
   4. Boeckner, K. Brown, C. Oxford English for Computing. Oxford University Press.
   5. Vince, M. First Certificate Language Practice with Key. Macmillan.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   2
   Методе извођења наставеИнтерактивне методе с разноврсним вежбама које активирају студенте и подстичу продуктивне језичке вештине
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања0Писмени испит70
   Практична наставаУсмени испит
   Пројекти
   Колоквијуми30
   Семинари