Навигација

13Е091НЈ1 - Немачки језик 1

Спецификација предмета
НазивНемачки језик 1
Акроним13Е091НЈ1
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ2.0Статус предметаизборни
   Условљност другим предметимаПредзнање немачког језика на основном нивоу
   Циљеви изучавања предмета- проширивање и обогаћивање језичке комуникативне компетенције, - развијање способности укључивања у области специфичне за свакодневну и будућу професионалну активност студената, - усавршавање језичких вештина
   Исходи учења (стечена знања)- адекватна примена језика у одговарајућим ситуацијама, - разумевање писаних текстова на различитим језичким нивоима, овладавање краћим писаним формама, - боље разумевање језичке и културне свакодневице земаља немачког говорног подручја
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставе- обнова раније усвојене грађе на нивоу морфолошких, лексичких и синтаксичких јединица, - овладавање техникама разумевања писаног текста из области струке (уочавање специфичних лексичких, граматичких и изражајних средстава)
   Садржај практичне наставе- рад на проблемима изговора и правописа, - анализа и продукција језичких јединица у равни реченице, одломка, дискурса, - усвајање основне стручне терминологије и проширивање говорних образаца
   Литература
   1. Dorothea Levy-Hillerich, Silvia Serena, Karmelka Baric, Elena Cickovska (Hrsg.): Mit Deutsch studieren, arbeiten, leben. Ein Lehrbuch für den studienbegleitenden Deutschunterricht Niveau A2/B1. Arcipelago edicioni, Milano 2010
   2. Dorothea Levy-Hillerich, Renata Krajewska-Markiewicz (Hrsg.): Mit Deutsch in Europa studieren-arbeiten-leben. Studienbegleitender Deutschunterricht B2/C1.Fraus Verlag, Plzen 2004
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   2
   Методе извођења наставе- интерактивна настава, вежбе (лексичке, граматичке), - самосталан рад (презентације и дискусијe након излагања)
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања45Писмени испит40
   Практична настава15Усмени испит0
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари0