Навигација

13Е083ПРМ - Практикум из рачунарских алата у математици

Спецификација предмета
НазивПрактикум из рачунарских алата у математици
Акроним13Е083ПРМ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Рачунарска техника и информатика
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ3.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметимаМатематика 1 (ОО1ММ1), Математика 2 (ОО1ММ2)
  Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са савременим рачунарским алатима у математици Matlab, SAGE, Pyton и GeoGebra, што ће бити од користи у разматрању неких тема у студијама електротехнике и рачунарства. Моделовање изабраних проблема из технике помоћу алата GeoGebra. Кратак приказ система за обраду и прелом текста Tex који омогућава једноставније куцање сложених математичких формула.
  Исходи учења (стечена знања)Предавања и задаци ће обучити студенате за практичне вештине писање рачунарских програма корисних за анализу разних проблема у математици. Кроз завршни пројекат, студенти ће развити своја знања за решавање математичких проблема помоћу компјутера.
  Садржај предмета
  Линк ка страници предметаhttp://raum.etf.rs/
  Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0PKPtUEft6xdN3dYAEt2IloMJg0zPoYo0sHSWMAmrSM1%40thread.tacv2/conversations?groupId=da7a2d9e-737d-47a3-a207-722ad0c95910&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
  Садржај теоријске наставеУвод у Matlab. Симболички и нумерички рачун у Matlab и SAGE. Изабране теме Математике 1 и 2 у алатима Matlab и SAGE (полиномске и неполиномске једначине и системи, диференцијални и интегрални рачун, диференцијалне једначине, матрице, аналитичка геометрија). GeoGebra, динамичко разматрање геометрије, алгебре, анализе и интернет. Увод у Tex.
  Садржај практичне наставеКроз примере, задатке и проблеме студент учи како да примени вештине које је научио кроз теоријску наставу. Посебно се припрема да решава проблеме који се појављују у стручним електротехничким предметима.
  Литература
  1. М. Цветковић, Р. Јанчић, Д. Митраковић: Математички програмски алати, Грифон, Београд 1996.
  2. Amos Gilat, Uvod u Matlab 7.5 sa primerima,, Mikro knjiga, Beograd 2008. (prevod M.Šućur, A.Kartalovski)
  3. SAGE: Open Source Mathematics Software, http://www.sagemath.org/
  4. M. & J. Hohenwarter: GeoGebra 4.0 Edition, International GeoGebra Institute http://www.geogebra.org/ 2012. (prevod izdanja ver. 3.2. Đ. & D. Herceg http://www.geogebra.org/help/docusr.pdf 2009.)
  5. Aleksandar Samardžić, Goran Nenadić, Predrag Janičić, LATEX 2ε za autore, Kompjuter biblioteka, Beograd, 2003.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  11
  Методе извођења наставеКомбинација традиционалних излагања на табли, коришћења слајдова, Matlab, SAGE и GeoGebra, индивидуалног рада са студентима на изради домаћих задатака и објашњавању текућег градива.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит40
  Практична настава0Усмени испит0
  Пројекти60
  Колоквијуми0
  Семинари0