Навигација

13Е083МОАР - Математичке основе аутоматског резоновања

Спецификација предмета
НазивМатематичке основе аутоматског резоновања
Акроним13Е083МОАР
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Сигнали и системи
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ3.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметимаМатематика 1 (ОО1ММ1)
Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са основним концептима логичког моделовања и резоновања који се користе у аутоматском управљању процесима и системима.
Исходи учења (стечена знања)Студенти добијају математичку основу за решавање неких проблема који се јављају при управљању процесима и системима помоћу рачунара.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставеФормализација, моделовање знања и проблема коришћењем класичне и некласичних логика (фази логике, линеарне логике, модалне и темпоралне логике). Неизвесно знање и расуђивање (квантификовање неизвесности, вероватносно расуђивање). Аутоматско закључивање, опажање, планирање и деловање.
Садржај практичне наставеКроз примере, задатке и проблеме студент сазнаје како да примени теореме и основне појмове које је научио кроз теоријску наставу.
Литература
  1. П.Јаничић: Математичка логика у рачунарству, Математички факултет, Београд, 2009
  2. Д. Цветковић, С. Симић: Одабрана поглавља из дискретне математике, Академска мисао, Београд 2004.
  3. S. Russel, P. Norvig: Artificial Intelligence, Pearson Education, 2010.
  4. F. Jensen: Bayesian Networks and Decision Graphs, Springer Verlag, 2007.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
110.5
Методе извођења наставеКомбинација традиционалних излагања на табли и индивидуалног рада са студентима на изради домаћих задатака и објашњавању текућег градива.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања25Писмени испит50
Практична наставаУсмени испит
Пројекти
Колоквијуми
Семинари25