Навигација

13Е082ВС - Вероватноћа и статистика

Спецификација предмета
НазивВероватноћа и статистика
Акроним13Е082ВС
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметимаПоложени предмети Математика 1 и Математика 2.
Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са дискретним и непрекидним стохастичким моделима и њиховим применама, посебно у инжењерским проблемима.
Исходи учења (стечена знања)Студент ће бити упознат са основним и средње сложеним дискретним и непрекидним стохастичким моделима и применама. Биће оспособљен да препозна изучаване моделе у реалним проблемима, као и да примени научене поступке и методе вероватноће и статистике.
Садржај предмета
Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5OYm76XxRKHnPHdQgMmM6_9tyZdSHv0HkRDFHiJkU6E1%40thread.tacv2/conversations?groupId=ac1d0eda-5da8-42d7-9e5b-bb2599517817&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
Садржај теоријске наставеКомбинаторни модели. Условна вероватноћа и независност. Бајесова формула и примене. Случајне променљиве, случајни вектори. Карактеристичне функције. Закони великих бројева. Централна гранична теорема. Оцењивање параметара. Тестирање параметарских и непараметарских хипотеза. Условне расподеле и линеарна регресија. Генератори случајних бројева, тестирање случајности. Увод у Монте Карло методе.
Садржај практичне наставеЛабораторијске вежбе: Решавање задатака из области Вероватноће и статистике применом метода симулације и графичко приказивање резултата.
Литература
  1. Милан Меркле: Вероватноћа и статистика за инжењере и студенте технике, четврто измењено и допуњено издање, Академска мисао 2016.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
221
Методе извођења наставе30 часа предавања + 30 часа вежби на табли са решавањем задатака + 15 часова лабораторијских вежби у току семестра.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит70
Практична настава6Усмени испит0
Пројекти0
Колоквијуми24
Семинари0