Навигација

13Е082ВИСР - Вероватноћа и статистика

Спецификација предмета
НазивВероватноћа и статистика
Акроним13Е082ВИСР
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Рачунарска техника и информатика
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ3.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметимаПоложен предмет: Математика 1 (ОО1ММ1), Математика 2 (ОО1МM2)
Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са основним методама теорије вероватноће у дискретним и непрекидним моделима: комбинаторним проблемима, условном вероватноћом, случајним променљивим и њиховим нумеричким карактеристикама, законима великих бројева и централном граничном теоремом, као и са основним идејама у области математичке статистике.
Исходи учења (стечена знања)Разумевање примене метода вероватноће и статистике у решавању реалних проблема; Оспособљавање студената за решавање једноставнијих реалних проблема применом метода теорије вероватноће и статистике, препознавање одговарајућег математичког модела, оцењивање параметара и тестирање хипотеза у вези са моделом.
Садржај предмета
Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3apX4BuZrIQhHbvtJLAPqdL81xhfT7um9B3r70-DzxmIg1%40thread.tacv2/conversations?groupId=ccd7c4a3-4efe-4418-820e-1b3b91eaac19&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
Садржај теоријске наставеОсновни појмови и примена комбинаторике. Условна вероватноћа и независност догађаја. Случајне променљиве и њихове расподеле. Нумеричке карактеристике случајних променљивих. Закони великих бројева и централна гранична теорема. Оцене параметара и тестирање хипотеза. Метод најмањих квадрата и линеарна регресија.
Садржај практичне наставеКроз примере, задатке и проблеме студент сазнаје како да примени теореме и основне појмове које је научио кроз теоријску наставу. Посебно се припрема да решава проблеме који се појављују у стручним електротехничким предметима.
Литература
  1. Милан Меркле: Вероватноћа и статистика за инжењере и студенте технике, Академска Мисао Београд 2010
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
110.5
Методе извођења наставеКомбинација традиционалних излагања на табли, коришћења слајдова, информисања студената преко интернета и индивидуалног рада са студентима на изради домаћих задатака који се бране у облику теста, и објашњавању текућег градива.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит70
Практична настава0Усмени испит0
Пројекти
Колоквијуми30
Семинари0